18.2.2014: Commissie Kulturhus

Kulturhus                                                                                  Burgerforum

Even terug naar het begin: In 2009 werd een fikse bezuiniging doorgevoerd, die met name de muziekschool trof met maar liefst 2/3 korting op de subsidie. Het gevolg was dat gezocht werd naar wegen om te komen tot bezuinigingen én het in stand houden van voorzieningen. Een middel hiertoe zou zijn dat de 3 instellingen, Cluster-bibliotheek-muziekschool een intensieve samenwerking/fusie zouden aangaan en wel  op 1 locatie om zodoende te komen tot besparing van de huisvestingslasten en verdere overhead.

We leven dus in de veronderstelling dat het Kulturhus een middel was om de fusie te bewerkstelligen, maar moeten met het voorstel dat er nu ligt helaas vaststellen dat het een doel op zich is geworden.

Het voorstel dat er nu ligt is gebouwd op drijfzand.

Het staal bol van aannames en onzekerheden en is financieel

volstrekt onvoldoende onderbouwd.

Ook na gisteren is de zorg over de risico’s bij ons niet weggenomen.

Maar met dit voorstel is ook het uitgangspunt losgelaten. De huisvestingskosten zijn niet lager, maar moeten door de gemeente zelfs met over de 100.000 euro bijgeplust worden. Maar ook raken we een grote theaterzaal kwijt. Waar moeten alle verenigingen/huurders die daar nu gebruik van maken nu naar toe????

De vicevoorzitter van Fundament maakte terecht een opmerking van de synergie zaal / Kulturhus. Het onderzoek hier naar blijkt een wassen neus. Duidelijk is al dat die grote zaal hier niet zal komen. Men heeft andere ideeën in het hoofd. Daarmee is de Kulturhusgedachte een farce geworden en is de invulling alleen bedoeld om het exploitatietekort van het gemeentehuis op te lossen

En waarom al die haast, waarom wordt er zoveel druk

achter gezet? Waarom moet het persé voor de

verkiezingen nog rond komen?

Mocht dit project wel in de huidige vorm doorgaan, dan zijn wij

als Losser niet in staat om de verliezen op te vangen, daarmee

brengen we heel veel zaken mee in gevaar die de uiteindelijk

alleen maar de burger zullen schaden c.q. treffen.

We hebben destijds duidelijk afgesproken dat wat we moeten

behouden wat we hebben, anders komt het nooit meer terug. In

 dit geval kunnen dan concreet de zaal van de Muziekschool

benoemen. Ook de toneelvereniging is ten dode opgeschreven bij

 de huidige plannen!

BF vindt het een volstrekt onverantwoord voorstel waar we tégen zullen stemmen. Hebben we nu niets geleerd van het verleden (denk aan Laga maar ook de vorige verbouwingen van het gemeentehuis)?! Deze plannen worden ook absoluut niet gedragen door de bevolking, integendeel niemand snapt meer waar de gemeente mee bezig is.

Laten we het van tafel halen en eerst even goed nadenken waar we mee bezig zijn.

BF zal in ieder geval –als het voorstel wordt aangenomen-  de vrijheid nemen om hier na de verkiezingen op terug te komen om te proberen tot een betere oplossing te komen.

2E TERMIJN (aanvullende vragen)

 

De zorg over de risico’s zijn bij ons niet weggenomen, een aantal voorbeelden hiervan

1. Parkeerplaatsen,

2. Interne verhuizingen,

3. Overzicht van de kosten om het gemeentehuis draaiende te houden tijdens de verbouwingswerkzaamheden.

4. akoestische maatregelen voor de ruimtes van het muziekonderwijs.

5. Aanvullende kosten die de huurder zelf moet gaan maken t.a.v. extra akoestische maatregelen.

6. Hinderwet aspect t.a.v. gevel, t.a.v. uittredend geluid.

7. Het exploitabel maken van de horeca, we hebben inmiddels gehoord dat men wel geïnteresseerd is maar niet haalbaar vindt.

8. Het meegaan van de huurders hebben we gister gehoord dat deze allemaal enthousiast zijn, bij navraag door ons blijkt dit verre van dat te zijn.

9. De second opinion van Jan Badendorp brengt een aantal zaken aan het licht waaronder de investeringsbegroting, u melde gisteren dat deze second opinion aangeeft dat er ruim gerekend is t.a.v. onvoorziene kosten hetgeen nog niets wil zeggen dat het begrote bedrag voldoende is voor de verbouwing. Hetgeen wat u gisteren wel suggereerde.

10. De verkoop van de huidige panden baart ons ook zorgen, mede ingegeven door de huidige tijd, wel vinden we het een goed idee om alles verkoop in constructie mee te nemen.(mocht dit van toepassing zijn).

11. Mochten de panden niet binnen een jaar verkocht worden, neemt het Fundament dan ook deze kosten voor haar rekening?

 

-       

 

 

Share our website