Publicaties

18-08-2008: Beleidsnota wegen


BURGERFORUM

Beleidsnota Wegen                      agendapunt 6                     17 juni 2008

We kunnen niet instemmen met dit voorstel. Alleen het aller-noodzakelijkste onderhoud wordt gepleegd en een inhaalslag doorgeschoven naar 2011. In plaats van rond de 650.000 euro de komende jaren zitten we in 2011 dan op een bedrag van 1.9 miljoen.  (In eerdere instantie was een bedrag van 1.6 miljoen genoemd, maar dan had het budget op de 7 ton moeten blijven staan.) Dit is het doorschuiven van het probleem en we zadelen het volgende college met enorme extra lasten op. Of willen we dan opnieuw een greep in de reserves doen (cynisch bedoeld dan

Daarbij komt dan ook nog dat in de voorjaarsnota door het college in de bezuinigingsvoorstellen opnieuw op wegen bezuinigd wordt (wegbeheer 42.000 en onderhoud bermen 55.000). Het gat of de gaten worden dan alleen maar groter en dan zowel letterlijk als figuurlijk.

En dat het onderhoud van de wegen hard nodig is, hebben we gisteren nog eens gehoord toen we in de Bloemenbuurt waren waar hoog nodig rioleringswerkzaamheden in combinatie met nieuwe bestrating nodig is. Momenteel is onze rattenvanger daar kind aan huis en dat is toch te gek voor woorden.

VRAAG: Voor alle duidelijkheid nog de vraag of die 1.9 miljoen in 2011 dan het totale bedrag is, er staat nl. extra onderhoudskosten,  of dat dit nog boven de 6/7 ton komt die elk jaar beschikbaar gesteld wordt?


Share our website