Publicaties

18-06-2008: Verslag rekenkamercommissie


BURGERFORUM

Agendapunt  11          verslag rekenkamercommissie

De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie worden door het college overgenomen en ook zal in de programmabegroting en programmarekening gerapporteerd worden over de voortgang. Dat vinden wij essentieel in dit voorstel. Want uit het rapport is gebleken dat er nog veel te verbeteren is.

Opmerkelijk uit het onderzoek was dat voor de ICT bij de back-up voorziening uiteindelijk gekozen is voor een bedrijf dat veel duurder was dan haar concurrent die het voor ruim een derde van de prijs had willen doen. 

En wat de verbouwing van het gemeentehuis betreft was niet alles navolgbaar vastgelegd (kostenramingen, bestekken, offerte van de laagste inschrijver, opdrachtverstrekking).

In die zin is het onderzoek van de rekenkamercommissie nuttig geweest en inzicht gegeven wat er beter kan en moet.

 

Een aanvullende vraag: Zou het mogelijk zijn bij  inkopen /aanbestedingen boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 5 ton, als raad ge├»nformeerd te worden (en dan bedoelen we alleen melden).

 


Share our website