18-06-2008: Betoog Top Craft raad 17 juni

BURGERFORUM Betoog Top Craft raad 17 juni

Duidelijk zal zijn dat Burgerforum tégen dit voorstel zal stemmen. Niet om dwars te liggen, niet omdat we overal tegen zijn, maar omdat het onze diepe overtuiging is dat de sociale werkvoorziening Losser meer gebaat zou zijn bij een andere uitvoeringsstructuur. Een structuur waarbij de uitvoering van de sociale werkvoorziening Losser voorop staat en niet Top Craft.

Het  samenwerkingsmodel wat er nu ligt, is té ingewikkeld , heeft té veel open einden, er moet  té veel geregeld worden, té veel  gecontroleerd … om goed te kunnen werken. 

Deze gemeenschappelijke regeling met Top Craft heeft vanaf het begin alleen maar problemen en ellende gebracht.  Het heeft handen vol geld gekost en zal nog handen vol geld kosten….. onnodig veel geld. 

Dit kan beter en goedkoper.

En dat is niet alleen onze mening. Omdat we beseffen dat je al snel geneigd bent een bepaalde richting uit te redeneren, hebben we heel veel informatie ingewonnen, veel doorgerekend of láten doorrekenen. We hebben heel veel mensen gesproken, zowel werknemers, ex-werknemers, als mensen die niets met Top Craft als zodanig te maken hebben.

Alle informatie en ál die geluiden hebben ons echter alleen maar gesterkt in onze mening dat het anders móet en beter kán. We hebben de verantwoordelijk wethouder en onze collega-raadsleden blijkbaar (nog) niet kunnen overtuigen.  Ondanks alle informatie, ondanks de geluiden van de mensen zelf.

Dat spijt ons bijzonder. Voor de Losserse gemeenschap, die voor de kosten moet opdraaien. Maar vooral voor de mensen waar het om gaat! Laat dát vooral duidelijk zijn.  Niet Top Craft of het voortbestaan van Top Craft heeft onze prioriteit, maar de zorg voor onze mensen uit die sociale werkvoorziening.  We doen een laatste beroep op onze collega-raadsleden, stel alleen de verordeningen vast en laat uitzoeken of er geen andere en betere mogelijkheid is.

En mocht men toch kiezen voor dit model, dan vragen we steun voor onze moties die gericht zijn om het belang van de werknemer uit de sociale werkvoorziening te borgen.

We zullen met 4 moties en dhr. Tijdhof zal deze voorlezen.

 

 

 

1.      Motie –onderzoek te doen.

2.      Motie– dat de trajecten vanuit de WWB (work First – reintegratie etc. )niet te kosten mogen gaan van de mensen uit de sociale werkvoorziening

3.      Motie – dat in het jaarcontract als doelstellingen niet alleen aantallen uitplaatsing, genoemd worden, maar ook de kwaliteit van de werkplek aandacht krijgt.

4.      Motie – dat niet alleen vanuit de nieuwe instroom, maar ook uit de bestaande groep de mensen de mogelijkheid moeten hebben rechtstreeks bij de gemeente aan te kloppen indien ze in aanmerking willen komen voor een andere werkplek.

Share our website