15.9.11: Aanpassing ambtelijke organisatie Losser

Aanpassing structuur ambtelijke organisatie Losser
 
bron: gemeente Losser
15-09-2011

Op dinsdag 13 september 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders de nota Herijking doorontwikkeling organisatiestructuur gemeente Losser vastgesteld. Deze nota beschrijft de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Aanleiding hiervoor is dat de bestaande nota uit 2009 door ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en door onder andere de samenwerking met de gemeente Enschede moest worden bijgesteld. Ook draagt deze ontwikkeling bij aan het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening aan de burgers van een krachtig en bestuurlijk zelfstandig Losser.


Van vijf naar drie afdelingen

Belangrijkste verandering is dat de ambtelijke organisatie gemeente Losser straks uit drie afdelingen bestaat: Openbare Werken (OW), Beleid, Strategie en Projecten (BSP) en Vergunning Verlening en Handhaving (VVH). Voor de overgang van de afdeling Werk Inkomen en Zorg per 1 januari 2012 naar de gemeente Enschede zijn de voorbereidingen nu volop aan de gang.


De afdeling Beleid, Strategie en Projecten

De huidige afdelingen Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling (REO) en Welzijn gaan op in de nieuwe afdeling BSP. Daarmee ontstaat een afdeling die de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering en –evaluatie doet op zowel ruimtelijk als sociaal-maatschappelijk terrein. Door de taken van REO en Welzijn onder te brengen in één afdeling wordt de integratie bevorderd. Ook wordt de beleidsmatige denkkracht gebundeld en is het mogelijk strategische verbanden te leggen. Bij de afdeling BSP komt een regiefunctionaris, die op tactisch en strategisch niveau de samenwerking met de samenwerkingspartners en de verbonden partijen onderhoudt.


Toekomst Vergunning Verlening en Handhaving

Er zijn in Twente ontwikkelingen om een Regionale Uitvoeringsdienst op te richten in netwerkvorm voor vergunningverlening en handhaving. Daarbij worden specifieke disciplines met elkaar gedeeld en uitgeruild. Zo neemt de kwetsbaarheid op de specialismen af maar blijft op de reguliere taakuitvoering wel bestaan. Dit is reden om ook voor de afdeling Vergunningverlening en Handhaving samenwerking met de gemeente Enschede te gaan onderzoeken. Het college wacht hiermee tot het voorjaar van 2012, omdat er dan zicht is op de resultaten van de samenwerking met Enschede tot dusver. Het college zal dan eerst met de raad van gedachten wisselen. De verwachting is overigens wel dat de resultaten van de samenwerking positief zijn.

Share our website