Publicaties

15.9.09 betoog Luchthaven


BURGERFORUM tégen plan luchthaven met 1,2 miljoen passagiers.

 

Burgerforum ziet het plan voor een commerciële luchthaven zoals dat er nu ligt totaal niet zitten. Het plan zorg, wellness en recreatie is in onze ogen een betere en ook  meer logische keuze en ook dit plan brengt extra werkgelegenheid. Het vrijwaart ons van de overlast en past het veel beter in ons speerpunt toerisme.

Het is een illusie te denken dat een vliegveld rendabel kan zijn zonder heel veel vliegbewegingen en vrachtverkeer en de daarbij behorende overlast Op ongeveer elke 10 minuten een landend of opstijgend vliegtuig boven je hoofd zit niemand te wachten. Wij vinden de voordelen dan ook niet opwegen tegen de nadelen en zeker niet voor de inwoners van Beuningen en De Lutte. Je zal er maar wonen!

Daarbij denken wij niet alleen aan het welzijn, maar ook aan de veiligheid van onze inwoners. Enschede kan gemakkelijk praten als de overlast niet op eigen terrein plaatsvindt.  Maar hoe zit het als méér en zwaardere vliegtuigen gaan opstijgen en landen. Van F16’s is bekend dat ze een betrekkelijke korte stijgings- en landingsbaan nodig hebben. De aanvliegroute voor gewoon vliegverkeer is vele malen langer dus de geluidsoverlast gaat veel verder, maar ook de veiligheidsrisico’s groeien en de startende en dalende vliegtuigen komen precies over Beuningen en de Lutte. Daarnaast is er maar 1 baan en daardoor zul je ook snel wachtende vliegtuigen in het luchtruim boven onze gemeente krijgen.  En waar wordt –als dat nodig mocht zijn- de kerosine geloosd, in het IJsselmeer wordt dan geantwoord, maar daar zetten we toch grote vraagtekens bij?

En weer steken geruchten de kop op dat huizen, ja zelfs bepaalde wijken op den duur zouden moeten wijken, dit i.v.m. strengere eisen van de overheid wat de veiligheid betreft. De kans op ongelukken is namelijk het groots bij het landen en opstijgen van vliegtuigen.

En ligt er eenmaal de luchthaven dan is het risico dat de nu gepresenteerde grenzen op allerlei terreinen uitgerekt worden, zowel wat aantallen vliegbewegingen, als zonering, als milieu-aspecten betreft.

Duidelijk is ook dat de toerist die Twente juist kiest voor de rust en ontspanning niet blij zal zijn met al dat vliegverkeer boven zijn hoofd. Het zal de doodsteek voor het toerisme zijn in de Lutte en Beuningen.

Bovendien zijn binnen een straal van 80 km al twee vliegvelden bereikbaar. Laten we dan inzetten op een betere bereikbaarheid van die vliegvelden over spoor en de weg. 

 

Werkgelegenheid is een belangrijk argument, maar dat geldt voor beide varianten die er nu liggen. En uiteraard gaan zowel vóór- als tégenstanders uit van aannames die nog maar waar gemaakt moeten worden.

Kortom: De plannen zijn groots en de vraag is of ze reëel en uitvoerbaar zijn, ondanks alle mooie rapporten. Zoals vaak moeten prestigieuze projecten vaak en herhaaldelijk bijgesteld en opgeschroefd worden, daar hebben we vele voorbeelden van. Meestal loopt het gierend uit de hand.

De keuze voor een commerciële luchthaven is de keuze voor een toekomst mét meer overlast en minder woongenot.

Enschede wil profiteren van de Luchthaven, maar Hengelo, Oldenzaal , Beuningen,

De Lutte en onze Duitse buren Gildehaus/Bad Bentheim, zitten met de overlast.

 

De inspraakronde is in mijn ogen een farce, al lang is duidelijk dat Den Haag, Zwolle en Enschede kiezen voor de commerciële luchthaven. Laten wij als tegenstanders onze krachten bundelen en vechten voor zorg i.p.v. een bult lawaai.

 


Share our website