Publicaties

15.9.09 ALS EEN DIEF IN DE NACHT! ...de WIJ = Wet Investeren in Jongeren!


Als een dief in de nacht worden we overvallen door de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De invoering is al op 1 oktober 2009.
 
 Het wetsvoorstel verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of beide. Dit aanbod moet de jongeren voorzien in een inkomen en als dat te laag is, of als de gemeente geen aanbod kan doen, kan de jongere aanspraak maken op een uitkering. We gaan dus van een uitkering mits, naar géén uitkering behalve.

 

De regering denkt dat daarmee miljoenen bespaart kunnen worden, vanuit de gedachte dat de jongeren direct kunnen doorstromen naar een werk- of leerplek. Ik denk dat dit een illusie is in deze tijd van recessie. Jongeren komen in deze tijd door tijdelijke en flexcontracten het eerst op straat te staan. En de verwachting is dat de jeugdwerkloosheid de komende tijd méér dan zal verdubbelen. Iedereen roept wel steeds, “de jeugd is onze toekomst”, maar deze nieuwe wet is eerder een Wet Bezuinigen op Jongeren dan  investeren in Jongeren. Jongeren van 21 en 22 jaar zullen minder bijstand dan nú gaan krijgen! Verder betekent het grote onzekerheid voor de groep tot 27 jaar waarvan de WW afloopt!

Ik zie er geen enkele meerwaarde in. Het is een ingewikkelde en waarschijnlijk nauwelijks uit te voeren wet, en veel van de genoemde zaken hadden ook via de Wet Werk en Bijstand geregeld kunnen worden. Het is een ordinaire bezuiniging over de rug van onze jongeren en bovendien een extra aanslag op tijd en middelen van de gemeenten.

De gemeente moet deze wet echter gaan uitvoeren en ook nog op heel korte termijn, terwijl ze geen extra middelen krijgt om dat te doen. En de recessie zet door;  de komende jaren zal fors bezuinigd gaan worden, onder meer miljoenen op re-integratiegelden. Deze wet is dan ook gedoemd te mislukken.

Er van uitgaande dat jongeren recht hebben op een kwalitatief goed leeraanbod, dus geen bulkwerk, geen zinloze cursussen, maar daadwerkelijk maatwerk gericht op het individu. Dat ze recht hebben op een kwalitatief goed werkaanbod, dus niet papierprikken, ‘zakkies’ plakken of knijpers knijpen; dus een goed op maat toegesneden werkaanbod moeten krijgen van de gemeente. Aangeboden banen in het kader van de WIJ ook nog eens géén verdringing mogen opleveren voor andere mensen. (Dus een baan via de WIJ mag er niet voor zorgen dat parkeerwachter of conciërge van een school zijn of haar baan kwijt raakt)….Dan vraag ik me af hoe Losser dit wil en kan gaan doen?

·        Is er geld genoeg?Is er werk genoeg, zijn er leertrajecten genoeg?

·        En wat als die er niet zijn?

·        Om hoeveel jongeren gaat dat in Losser?

·        Wat gebeurt er met jongeren die al in een REA traject zitten?

·        Wat is het criterium om wel of geen bijstandsuitkering te krijgen?

Vragen waar ik graag antwoord op zou krijgen.


Share our website