Publicaties

15.4.2011: 25 kandidaten burgemeesterspost Losser


Bron: website gemeente Losser
 
25 kandidaten voor burgemeestersvacature Losser
 
 Commissaris van de Koningin drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft 25 sollicitaties ontvangen voor de burgemeesterspost in Losser.

Onder de sollicitanten bevinden zich 5 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 35 tot 60 jaar.


Achtergrond sollicitanten
15 kandidaten hebben of hadden een functie in het openbaar bestuur, 10 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.
9 sollicitanten zijn lid van de VVD, 7 van het CDA, 2 van de PvdA, 2 van D66, 2 van GroenLinks, 1 van een lokale partij en van 2 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.


Vacature
De sollicitatietermijn liep van 18 maart tot 8 april 2011.
De burgemeestersvacature in deze ca. 22.500 inwoners tellende gemeente ontstaat op
1 september door het vertrek van burgemeester drs. J.D. Westendorp, die met pensioen gaat.


Hoe verder?
Met het door de gemeenteraad van Losser vastgestelde profiel maakt Commissaris van de Koningin Bijleveld een selectie uit de kandidaten. Deze selectie wordt vervolgens aan een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad voorgelegd.


De gemeenteraad streeft ernaar haar aanbeveling vóór medio juli vast te stellen en deze kort daarna aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen.
De procedure is erop gericht dat er in oktober een nieuw benoemde burgemeester aan het werk kan in Losser.


Share our website