Publicaties

15.4.10: Regioraad stemt in met voorstel over WGR plus status


Regioraad stemt in met voorstel over Wgr-plusstatus

Woensdag, 24 februari 2010

 

De regioraad heeft op 17 februari het rapport ‘Intergemeentelijk samenwerking in Twente herijkt’ van de commissie Kerckhaert besproken. Het voorstel van het dagelijks bestuur dat het advies van de commissie Kerckhaert had overgenomen, is door 13 van de 14 gemeenten aangenomen. Daarnaast hebben 13 van de 14 gemeenten ingestemd met een motie van de gemeenten Hellendoorn, Losser, Twenterand, Dinkelland, Rijssen-Holten en Wierden. In de motie en het voorstel van het dagelijks bestuur zijn de uitgangspunten voor de Wgr-plusstatus van Twente en de intergemeentelijke samenwerking nader vastgelegd.

 

Wat betreft de plusstatus van Regio Twente blijft de regioraad taken en bevoegdheden op het gebied van verkeer en vervoer uitvoeren. Daarnaast blijven de taken en bevoegdheden op het gebied economie (Agenda van Twente) en milieu conform de huidige situatie. Dat wil zeggen dat sommige verplicht zijn, andere facultatief. Alle andere en/of toekomstige nieuwe taken worden facultatief. Gemeenten kunnen kiezen om voor deze taken in Regio Twente verband te gaan samenwerken. En verder kunnen op basis van het differentiatieartikel 112 Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalde taken of bevoegdheden aan Netwerkstad worden overgedragen. In de komende maanden vindt een taken- en ambitieschouw plaats. Hierbij worden de leden van de nieuwe colleges en gemeenteraden betrokken. Op basis daarvan kunnen het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe regioraad in november 2010 bepalen waar voor de bestuursperiode 2010-2014 de prioriteiten liggen en wat de gemeenten samen voor Twente willen realiseren. Waar zetten ze wel en waar niet op in en met welke middelen.

 

 


Share our website