Publicaties

15.2.201 - motie van informatievoorziening / budgetrecht


 

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2010

Agendapunt 5

Onderwerp: Aangaan Centrumregeling met Enschede

 

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat zij betrokken wil blijven bij het traject samenvoeging bedrijfsvoering Losser-Enschede.
  • Dat alleen de gemeenteraad de bevoegdheid heeft over de budgetten te beslissen en dat de bevoegdheid van het college van B&W beperkt is tot het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen budget.

Spreekt uit dat:

  • de raad actief en met vaste regelmaat geïnformeerd wil worden over:

1.   De voortgang van het samenvoegingstraject in relatie tot de taakstelling zoals opgenomen in de begroting.

2.   Het takenpakket en de toekomstige wijzigingen die van invloed zijn op de staande organisatie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum               Lies ter Haar               fractievoorzitter


Share our website