15.1.2013: Rondvraag comm.Ruimte

Rondvraag commissie ruimte

 

1) Vraag inzake inbreiding Poorthuis:

November 2011 is al besloten dat dhr. Poorthuis, Braakstraat Losser, mocht inbreiden. Tot op heden is nog geen bestemmingsplanwijziging aan de raad voorgelegd.

Waarom duurt dit zo lang en wanneer komt dit in de raad?

Antwoord: Begin maart dit jaar.

 

2) Vuilniscontainer Braakstraat:

Onderstaande mail stuurden wij 22 december. Kunnen we hier tijdens de rondvraag antwoord op krijgen?

Antwoord: De huidige container blijft de eerste 2 jaar nog staan.

-----

Burgerforum Losser

Lies ter Haar, fractievoorzitter

liesterhaar@home.nl

tel.: 06-13052895


Aan : College van B&W / voorzitter raad

Datum : 22 december 2012

Onderwerp : afvalcontainer Braakstraat


Geachte Raadsvoorzitter, Geacht College,

 

Bij de lijst ingekomen stukken voor de raad stond ook de brief van de bewoners van het appartementencomplex Braakstraat 1 gedateerd 12 december 2012,

over de afvalcontainer. De brief gaat ter afhandeling naar B&W, tenminste dat wordt voorgesteld.

 

De brief lag in de map met ingekomen stukken en we hebben deze, alsmede de antwoorden van de gemeente gekopieerd en gelezen.

 

Vrijdagmiddag ben ik ook ter plekke wezen kijken en kan me de bezwaren van de kant van de bewoners van het complex voorstellen.

 

De plek waar zij de vuilnis naar toe moet brengen is niet alleen ver weg, maar omdat deze én aan de andere kant van de flat staat én ook nog eens een keer aan de andere kant van de straat, die bovendien veelvuldig gebruikt wordt voor de aanvoer van supermarkt Emté, is deze oplossing ook in onze ogen geen logische.

 

Dat bewoners daarom verzoeken om de huidige bovengrondse container dan maar te laten staan, is begrijpelijk.

Aan de andere kant begrijpen we ook dat het voor de gemeente lastig is om goede plekken te vinden, maar dat laat onverlet dat we in dit geval de gekozen plek inderdaad geen goede vinden.

 

Ons is ook onduidelijk waarom op de huidige plek geen ondergrondse container geplaatst zou kunnen worden. In de toekomst zal hier ook gebouwd gaan worden en derhalve zou de container dan ook door die panden gebruikt kunnen worden.

 

Als alternatief zou ook nog gedacht kunnen worden aan plaatsing aan de rechterkant vanaf de ingang parkeergarage gezien. De plek waar nu ook de andere containers staan. Die plek zou in ieder geval dichter bij zijn en ook eenvoudiger en veiliger te bereiken.

 

Wij willen vragen om dit nog eens te bezien en in ieder geval voorlopig de andere container te laten staan.

 

Verder vragen wij u ons hiervan op de hoogte te blijven houden. Dat mag schriftelijk, maar ook in de eerstvolgende commissie ruimte.

 

Met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,

 

Lies ter Haar

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Share our website