Publicaties

15-05-2008: Hoezo geen fietspad?


Reactie op het artikel in de Nieuwe Dinkellander “Geen fietspad”

 

HOEZO GEEN FIETSPAD?

Geen vrijliggend fietspad Beuningerstraat “het is een wens en blijft een wens” zo een artikel in de Nieuwe Dinkellanders vorige week. “Het blijft voorlopig een wens, gezien de stemming tijdens de informele raadsvergadering”, zo was er te lezen….. 

 

De burger zou hieruit kunnen afleiden dat de gemeenteraad dit vrijliggend fietspad al afgeschreven heeft,  maar niets is minder waar! Zowel Burgerforum als ook een aantal andere fracties hebben tijdens deze vergadering wel degelijk naar voren gehaald dat  deze wens blijft staan en zeker nog niet van de baan is.

 

Burgerforum trekt al jaren aan de bel over de noodzaak van vrijliggende fietspaden van Beuningen naar de Lutte en De Lutte naar Losser.

Wij weten dat dit een grote wens is van menig inwoner van onze gemeente. Niet alleen om het platteland vitaal en leefbaar te houden, maar ook als extra impuls voor het recreatie en toerisme. Het klinkt zo mooi, Losser de Schatkamer van Twente, maar dan moet de infrastructuur ook zo zijn dat alle kernen –en de schatten van de gemeente Losser-  per fiets gemakkelijk en prettig te bereiken zijn. De fietssuggestiestroken op de Beuningerstraat zijn wat ons betreft een noodoplossing. Levensgevaarlijk is ook het fietsen op de smalle wegen van en naar Losser en De Lutte en uiteraard (Lossersestraat, Lutterstraat, Denekamperdijk).

 

Wat ons betreft is  zo’n fietspad nog helemaal niet van de baan.” Het staat als afzonderlijk project op de uitvoeringslijst van de landinrichting/ inrichtingsreconstructie en van die kant wordt een groot deel subsidie bijgelegd. Maar als we niets doen dreigt het daar eeuwig op te blijven staan. Keer op keer vraagt Burgerforum, tijdens raadsvergaderingen, om dit naar voren te halen en nu met de voorbereidingen te beginnen, anders is straks het geld in het reconstructiepotje op! Een groot aantal zaken kan al in gang gezet worden. Het tracé moet bepaald en vastgelegd worden in een bestemmingsplan, er moet een financieel plaatje komen en voorbereidingen voor grondaankoop.

 

En wat het geld betreft: misschien zijn er ook nog mogelijkheden via de regio Twente! Onder het motto van “bevordering toerisme/vitalisering platteland” en eventueel geclusterd met andere fietspaden en een link naar het station de Lutte, de steenfabriek, klootschietmuseum, grensstenen e.d., hebben we misschien een prachtig project voor de Agenda van Twente. Nu zijn onze projecten allemaal afgewezen, maar wie weet maakt dit dan wél een kans.

 

Niet praten maar handelen, moet het motto zijn!

 

Jos Tijdhof                  Lies ter Haar    Joop Koopmans BURGERFORU

 


Share our website