14.7.2011: Losser stemt in met Regionale UitvoeringsDienst

  • Home
  • Publicaties
  • 14.7.2011: Losser stemt in met Regionale UitvoeringsDienst
bron: gemeente Losser

12-07-2011

Het afgelopen half jaar voerden de twee veiligheidsregio's Twente en IJsselland een pilot uit. Opdracht voor de pilot was te onderzoeken of een Regionale Uitvoeringsdienst op het gebied van het omgevingsrecht in een netwerkvorm haalbaar is.

Bij omgevingsrecht gaat het om het beoordelen van vergunningaanvragen, het uitvoeren van toezicht en handhavend optreden bij overtreding. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft besloten tot deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst Twente.


Gedurende de pilot hebben provincie Overijssel, de gemeenten en waterschappen samengewerkt aan het ontwikkelen van een netwerkmodel. De provincie is regisseur van deze pilot. Hierbij is vorm gegeven aan het bottum-up proces dat vanuit Den Haag mogelijk werd gemaakt. Er is verder gekeken dan het verplichte basistakenpakket en in de pilot is voor de taken binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht breed gekeken hoe de uitvoering verbeterd kan worden. Belangrijk uitgangspunt bij de Regionale Uitvoeringsdienst is dat de bestuurlijke bevoegdheid bij de betrokken partijen (gemeente, provincie, waterschap) blijft.


Omgevingsrecht
De gemeente heeft een belangrijke taak in de uitvoering van het omgevingsrecht (milieu, bouw, ruimtelijke ordening): het beoordelen van vergunningaanvragen, het uitvoeren van toezicht en handhavend optreden bij overtreding. Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is er één loket voor de burger voor het aanvragen van vergunningen op het gebied van milieu, bouw en ruimtelijke ordening.


Waarom een Regionale Uitvoeringsdienst?
De minister wil dat de (vergunningverlening, handhaving en toezicht)taken beter worden uitgevoerd. Dat kan door samen te gaan werken in een Regionale Uitvoeringsdienst. In Overijssel is in de pilot met een model en simulaties in de praktijk aangetoond dat een netwerkvorm haalbaar is en dat hierbij de lokale binding en de regionale bundeling een kracht vormen. Robuustheid, kwaliteitsverbetering, meer efficiëntie en minder kwetsbaarheid wordt door samenwerking haalbaar. In de netwerkvorm werken ambtenaren regionaal, maar vanuit hun eigen gemeente. Het komende anderhalf jaar worden de Regionale Uitvoeringsdiensten verder uitgewerkt en geïmplementeerd, op 1 januari 2013 moeten in Twente en IJsseland de Regionale Uitvoeringsdiensten operationeel zijn.

 
Share our website