14.5.2013: Commissie Ruimte rondvraag

BURGERFORUM Rondvraag commissie Ruimte 14.5.2013

 

1. Als het goed is zijn alle toegezegde wijzigingen nu verwerkt in het ter inzage liggende bestemmingsplan buitengebied. Wat als de wijzigingen nog niet verwerkt zijn, hoe moet de burger dan reageren? En stel dat men niet op tijd reageert omdat men er op vertrouwt dat de wijzigingen verwerkt worden, is er dan in later stadium nog een mogelijkheid bezwaar aan te tekenen?

Hier komen wij op, omdat wij hoorden dat ondanks de toezegging het bouwblok (rooilijn) Egberink/Duotrans Weverstraat niet conform de afspraken is ingetekend. Ook de grondruiling conform overeenkomst 26.1.2011 tussen BH Egberink / Duotrans zou nog niet in de nieuwe plankaart ingetekend zou zijn. In plaats van 2500 m2 is 2570 m2 ingetekend. Klopt dit?  (Beide zaken B&W besluit 13.4.2010)

Dat wij specifiek dit geval aanhalen heeft te maken met de opmerking die in de pleitaantekening van mr. Sabaroedin tijdens de commissievergadering over dit onderwerp is gemaakt en waarin aangehaald werd dat men zich niet zou kunnen vinden in de gesloten en ondertekende overeenkomst tussen cliënt en burgemeester. Is dit nog nagetrokken?

2) Een tijdje geleden is een hennepkwekerij opgerold in appartement boven Dinkelsweide in Glane. We hebben eerder al een keer gevraagd wat de mogelijke consequenties voor Dinkelsweide. Dit mede n.a.v. een eerder voorval bij café de Grens in Overdinkel die toen gesloten werd. We hebben begrepen uit informatie van de burgemeester dat de situatie hier anders en complexer ligt en dit nader uitgezocht moet worden. Is inmiddels al wat meer bekend?

Aanvullend 14.5.2013 7.30 uur ingestuurd

3) Betreft Glanestraat 4: Voor deze vraag verwijzen wij naar bijgaande pleitnota. Waarom valt in het voorliggende bestemmingsplan buitengebied nog steeds de grens van het bouwblok dwars door het gebouw. Wat is de onderbouwing dat hier voor gekozen is en dit niet gewijzigd is?

T.a.v. de schuur: Hier betreft het duidelijk een verbetering/verfraaiing van het buitengebied. Was hier nu echt geen andere mogelijkheid open?

 

 

 

Share our website