Publicaties

14.4.2010 betoog intentieverklaring 'Vertrouwen door samenspel'


Vertrouwen door samenspel

 

Wij kunnen instemmen met deze notitie als gezamenlijk vertrekpunt. We zien het overigens meer als een raadsagenda; van een aantal zaken wordt aangegeven dát en wannéér het college met een voorstel komt.

Verder wordt de intentie uitgesproken om te werken aan herstel van vertrouwen,

het belang van een sterk college benadrukt

en financiële discipline gevraagd.

 

Wat dat laatste betreft zullen we  

-zeer terughoudend moeten zijn met nieuwe investeringen,

-bij nieuwe projecten als harde eis een meerjarig sluitende exploitatie stellen

-en nieuwe voorstellen alleen als er een deugdelijke dekking is.

 

Het lijkt zo simpel en vanzelfsprekend, maar we zullen er ongetwijfeld de komende jaren nog veel mee worstelen.

We zitten financieel al in zwaar weer en er komt nog veel meer op ons af vanuit het Rijk. En dan denk ik aan al die oranje boeken met bezuinigingsmogelijkheden waar je het op voorhand al Spaans benauwd van krijgt.

 

Het zal voor Losser geen gemakkelijke periode worden.  

Maar ik ga er van uit dat we allemaal het beste voor Losser willen;  de een linksom, de ander rechtsom, sommigen rechtdoor….en misschien neemt iemand ook nog wel de verkeerde afslag.  Maar het gaat om het resultaat.

 

En dan heb je niet genoeg aan afspraken op papier, maar zullen we het hard moeten maken, dat is bittere noodzaak om Losser overeind te houden.

Fractie Burgerforum
Lies ter Haar

 


Share our website