Publicaties

13.9.2011: Vragen Top-Craft en ID


 

Vragen rondvraag commissie Bestuur en Samenleving dinsdag 13.9.2011

1) Voor een ID kaart mogen gemeenten geen vergoeding meer vragen. (Het etHet Rijk zaldeels tegemoetkomen, maar zeker is al wel datde gemeenten ook zelf zullen moeten bijpassen. )

vraag: Kunt u ons zeggen om wat voor bedrag dit op jaarbasis gaat?

 

2) Naar aanleiding van de brief van het bestuur van het WOTdat degezamenlijke radenbijeenkomst over de ontwikkelingen bij Top-Craft op 28september niet kan doorgaan omdat de werkgroep nog enige tijd nodig zal hebbenom mogelijke scenario's uit te werken en verder ook het eindrapport van decommissie Westerlaken (die de implementatie van de Wet Werken naar Vermogenbestudeert) afgewacht zal worden het volgende: Bij de lijst met ingekomenstukken voor de raad wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan tenemen. Wij vinden het echter nodig om toch te reageren, omdat wij bijzonderongelukkig zijn dat het nu nog weer langer gaat duren voordat er zekerheid komtover de toekomst van Top-Craft. In de brief staat dat het streven er nu op gerichtis dit voor 1 november te presenteren, maar dat doet vrezen dat het ook noglanger kan gaan duren. Graag horen we ook hoe de andere fracties hieroverdenken.

 

Deze week zijn wij van verschillende kanten gebeld en aangesproken hieropdoor werknemers van Top-Craft. Voor een groot deel van de doelgroep is dezeonzekerheid fnuikend.

 

Vragen:

Waarom duurt dit allemaal zo lang?

Wilt u dit geluid overbrengen binnen het bestuur van de gr WOT?

Wilt u extra druk uitoefenen om een en ander zo snel mogelijk uit te werkenen aan de raden voor te leggen?

 

Share our website