13.11.2012: Raad Top-Craft en Willem Gamestraat

Raad 13 november 2012

TopCraft

Wij kunnen akkoord gaan met het vaststellen van de jaarrekening van Top-Craft.

U vraagt echter ook van ons om een bedrag van 2,5 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve.

Dat bedrag zit echter niet meer in de reserve en we zouden dan in het rood komen te staan.

Een raadslid heeft haar verantwoordelijkheid in deze en kan hier uiteraard niet mee akkoord gaan. We zullen dan ook tegen punt 2 uit dit voorstel stemmen.

 

Plannen Willen Game straat Overdinkel

Het is toe te juichen dat er nu eindelijk eens wat met deze lelijke plek in Overdinkel gebeurt.

Wel hebben we nog 2 vragen t.a.v. dit agendapunt en dit naar aanleiding van de achterliggende stukken.

1) Het kwaliteitsteam heeft begin dit jaar een negatief advies uitgebracht en dan ging het volgens ons om exact hetzelfde plan. Wat is de reden dat u afwijkt van dit advies?

2) Normaal is de procedure dat er eerst een exploitatie-overeenkomst tussen Domijn en gemeente wordt vastgesteld voordat er formele besluitvorming plaatsvindt. Klopt het dat deze overeenkomst er nog niet en welk risico loopt de gemeente hierbij?

 

 

Share our website