13.1.2014: verslag bijeenkomst Domijn

Informatiebijeenkomst met Domijn op 13.1.2014

 

Samenvattend verslag (Lies ter Haar)

Allereerst was er een presentatie door Kees Fes over de wettelijke kaders, o.a. grondwet en nieuwe woningwet. De woonvisie is ook wat dit betreft het belangrijkste instrument voor een raad om te sturen.

Het invoeren van een huisvestingsverordening is lastig en aan veel voorwaarden verbonden.

Er is het recht van vrije vestiging binnen Europa.

Er zijn verschillende huurtoewijzingssysteems zoals het lotingsysteem en het aanbod en distributiesysteem, inschrijfsysteem. Aan elk systeem zitten voordelen en nadelen.

Je kunt geen huurtoewijzingssysteem aan een woningcorporatie opleggen, wel prestatieafspraken vastleggen. Maar ook hierbij is sprake van wederzijdse afspraken. Interveniëren kan wel, bijvoorbeeld door de pechvogelregeling.

Ook kun je als gemeente, bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen, een andere woningcorporatie inschakelen.

Domijn heeft vervolgens nogmaals uitgelegd hoe het precies zit met het lotingsysteem, de pechvogelregeling, het labelen, de woningvoorraad, de instroom, maatwerk, het buiten de loting houden van bepaalde straten/wijken en wijkgericht werken om de problematiek in straten/buurten op te lossen.

Ze blijven van mening dat het lotingssysteem een betere optie is dan bijvoorbeeld inschrijving. Wijzen op oplossingen die het wijkgericht werken zou kunnen bieden en denken dat de huidige problemen meer te maken hebben met de veranderende maatschappij dan met de instroom van buitenaf.

Van de kant van BF hebben we vragen gesteld over het PIN project in Enschede en de gevolgen hiervan voor de omliggende gemeenten. De gevolgen van het lotingsysteem die voor ons duidelijk zijn (en ook zichtbaar in onze gemeente) ten opzichte van het eerder gehanteerde inschrijfsysteem.  Hebben van de hand gewezen dat de negatieve geluiden ook gevoed worden door de persberichten en de te weinig positieve houding richting Domijn en benadrukt dat onze inwoners zélf duidelijk een signaal hebben afgegeven en het niet andersom verklaard kan worden. Dat het blijk geeft van minachting richting die burgers om die geluiden af te doen als effecten van negatieve publiciteit.

Door Domijn aangeleverde cijfers

over de periode januari 2008 tot oktober 2013

 

Overdinkel:

Aantal verhuurde woningen 280, waarvan 115 huurders = 41% van buiten de gemeente Losser

De Lutte:

Aantal verhuurde woningen 27, waarvan 12 = 44% van buiten de gemeente Losser.

Losser:

Zijn 752 woningen verhuurd, waarvan 244 = 33% van buiten de gemente Losser

Share our website