11.6.2012: Persverklaring Schuddeboom

Persverklaring Jeannette Schuddeboom, wethouder gemeente Losser

Aftreden vanwege kafkaëske situatie

De afgelopen periode heeft een turbulentie gekend die ik niemand toewens. Afgelopen vrijdagavond hoorde ik dat er een nieuwe versie van het rapport Van Veen is verschenen waarin tal van aanklachten richting mij zijn geuit. Met als enig duidelijk geïdentificeerde bron ambtenaren uit de (voormalige) afdeling REO. Tot het verschijnen van deze nieuwe versie afgelopen vrijdagavond kende ik deze aanklachten niet, laat staan dat ik in de gelegenheid ben gesteld voor wederhoor. Hiermee zijn mijn grondrechten geschonden. Het beginsel van hoor en wederhoor is opgenomen in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), in het bijzonder in de eis van 'fair hearing'. Een individu wint het nooit van het systeem. Zeker niet als het systeem gebruik maakt van ongeoorloofde procedures .

De zaak heeft voor mij een punt bereikt waarbij normaal functioneren onmogelijk is geworden. Alle aandacht is gericht op mij als persoon en op mijn persoonlijk functioneren waarbij er uitsluitend gezocht is naar meningen en cases die onderstrepen dat ik weg moet. Verbeteringen in het samenspel tussen ambtenaren en bestuurders zijn daardoor geheel uit beeld. Een gemiste kans voor onze gemeente Losser. Evenzeer uit beeld zijn alle successen die we met elkaar hebben geboekt in de afgelopen 2 jaar. Mijn grote zorg blijft dat ambtelijke prioriteiten boven bestuurlijke prioriteiten worden gesteld. Krachtig besturen, zoals de kiezer dat wil, wordt daardoor bemoeilijkt.

Er rest mij niets anders dan af te treden. De negende bestuurder die in Losser in 5 jaar tijd zich gedwongen ziet af te treden. Dat doet pijn, des te meer pijn in een situatie waarbij onze gemeente voor zware tijden staat.

Ik wens mijn partij veel sterkte en wijsheid in de ontstane situatie en wil langs deze weg alle Raadsleden en ambtenaren danken voor het vertrouwen dat ik steeds heb genoten. Het spijt mij oprecht dat aan dit samenspel een einde is gekomen.

Share our website