11.5.2011: Volkskrant - forensenbelasting in Losser

klik op bovenstaande link voor een artikel in de Volkskrant over de forensenbelasting in Losser.
Deze 'reclame' hadden we kunnen voorkomen als de raad ons amendement hierover in 2009 had aangenomen.................zie hieronder...................................................................................................
Amendement BURGERFORUM
Voorstel nummer 19
Onderwerp: Belastingverordeningen 2009 (Forensenbelasting)

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 16 december 2008

Overwegende:

Het College van burgemeester en wethouders stelt voor de tarieven voor de forensenbelasting te verhogen met het inflatiepercentage van 3% en de huidige progressieve tariefsopbouw te handhaven.

De tarieven voor de forensenbelasting zijn in onze gemeente onevenredig hoog in vergelijking met onze buurgemeenten.

Zo wordt van eenvoudige kampeermiddelen (stacaravans/kleine zomerhuisjes) in verhouding hoge bedragen gevraagd.

Dit is in strijd met het beleidsuitgangspunt van de raad om recreatie en toerisme te stimuleren.

In de Programmabegroting 2009 is de raming van de forensenbelasting al fors naar beneden is bijgesteld.

In 2004 waren de tarieven als volgt:

· Waarde woning tot € 45.378 € 146,--

· Waarde woning van € 45.378 tot € 113.445 € 232,80

· Waarde woning meer dan € 113.445 € 309,40

Deze tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage over de

afgelopen jaren (gemiddeld 12,5%) en de tariefsopbouw wordt afgerond op hele duizendtallen.

Ook met de gewijzigde tarieven zal de geraamde opbrengst van € 20.000 worden gehaald.

Stelt de raad voor de verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2009 als volgt te wijzigen:

Artikel 4 Belastingtarief

De belasting bedraagt per woning:

met een economische waarde tot € 50.000 € 165,--

met een economische waarde van € 50.000 tot € 100.000 € 260,--

met een economische waarde van € 100.000 of hoger € 350,--

Namens de fractie van

Burgerforum J. Tijdhof fractievoorzitter

VVD P. Hendriks fractievoorzitter

Share our website