Publicaties

11.2.2014


Rondvraag comm. B&S 11.2.2014

 

BURGERFORUM

 

1) Waarom wordt er gestart met een handhavingstraject Luttermolenveld, terwijl dit nog onder de rechter is?

 

2) Hoe zit het met Dinkelsweide en de indertijd opgerolde hennepplantage en mogelijke gevolgen voor de eigenaar? Hierover zouden wij nog nader bericht krijgen.

 

3) Ten aanzien van Top-Craft: Er blijkt wel een regeling voor vervroegde uittreding (85%) te zijn voor ambtenaren en Priwotco-ers, maar SW-ers die eerder willen stoppen moeten honderden euro’s inleveren .

Komen de extra kosten voor vervroegde uittreding van de ambtenaren/Priwotco voor rekening van de gemeente of komt dit voor rekening van het pensioenfonds?

 


Share our website