10.7.2012: Motie muziekschool

Motie 'Fusie instellingen”

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2012

Onderwerp: Kadernota 2013

De Raad, constaterende dat

 • het fusieproces tussen het Sociaal cultureel werk Cluster, Bibliotheek Losser en Muziekschool De Sleutel op basis vrijwilligheid zou geschieden
 • dat dit fusieproces tussen deze drie instellingen moeizaam verloopt
 • de betrokken instellingen over hun eigen grenzen heen moeten stappen om de verschillende werkvormen voort te laten bestaan
 • de muziekschool in acute financiële nood verkeert

De Raad, overwegende dat

 • het in stand houden van drie afzonderlijke instellingen, met eigen directies, locaties en ondersteuning, financieel niet meer haalbaar is
 • één brede organisatie aanzienlijke voordelen heeft
 • de betrokken instellingen om deze reden op korte termijn moeten opgaan in één organisatie
 • op basis van de DAP-kaarten het niveau van het sociaal cultureel werk, bibliotheekwerk en het muziekonderwijs moet worden bepaald

Draagt het college van burgemeester en wethouders op

 1. actief te bevorderen dat de fusie op korte termijn tot stand komt.
 2. te bevorderen dat er vóór 1 september a.s. een oplossing komt voor de financiële situatie van de Muziekschool.
 3. om vóór 1 november 2012 te komen met een voorstel aan de raad om het gewenste niveau van het sociaal-cultureel werk, de bibliotheek en het muziekonderwijs te bepalen.

En gaat over tot de orde van de dag

CDA G.J. uit het Broek fractievoorzitter

VVD P. Hendriks fractievoorzitter

Burgerforum L. ter Haar fractievoorzitter

PvdA H. ter Heijne fractievoorzitter

SDGL L. Venema fractievoorzitter

Share our website