Publicaties

10.5.2011: Betoog Aloysiuslocatie en Kulturhus Losser


Raad 10 mei 2011

Agendapunt 8 – Kulturhus (Jos Tijdhof)

Wij begrijpen als Burgerforum dat er iets moet gebeuren wat de drie instellingen Cluster, Bibliotheek en muziekschool betreft. De raad heeft zich al uitgesproken dat ze het muziekonderwijs tot en met 18 jaar en de Hafa zowel jeugd áls volwassenen wil blijven subsidiëren.

Wij als Burgerforum hebben in het verleden al diverse keren gesteld dat je deze drie instellingen zou kunnen zien als communiceerde vaten. Het subsidiebedrag zal gelijk blijven, zo is besloten, en dat houdt dan tevens in dat de drie instellingen het met dit geld moeten doen en wat de een tekort komt zal bij de ander weg moeten komen. Heeft een van deze drie het financieel dus iets minder dan zal deze moeten kunnen meeliften op de andere instellingen die het iets beter hebben inzake subsidie verstrekking en dat zal de komende jaren aan de orde zijn.

Wij vinden het op dit gebied dan ook goed dat er een onderzoek plaats vind naar een fusiemogelijkheid tussen deze drie instellingen. Dit in combinatie met een brede school. Laten we het als we het gaan doen, ook goed doen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw bij de Aloysiuslocatie in combinatie met het gemeentehuis.

De eenmalige ondersteuning van stichting Cluster van 85.000 euro is prima, maar van onze kant wel een kanttekening of een instelling die een flinke subsidie ontvangt, hiervan een gedeelte zomaar kan doorsluizen naar de muziekschool. Hadden wij in het verleden deze subsidie stroom dan niet anders moeten vaststellen.

Is het juist dat bij het niet doorgaan van de fusie elke instelling garant staat voor een derde van dit bedrag van 85000 euro? En wordt het voortbestaan van het muziekonderwijs dan gegarandeerd?

Ook punt van zorg is natuurlijk hoe het de komende jaren verder gaat. Als de fusie mogelijk zal blijken te zijn is het de vraag of deze ook zijn beloop krijgt in 2012 en de besparing gehaald wordt. Zo niet dan zitten we voor de toekomst met een geweldig financieel probleem bij een goed draaiende muziekschool.

Een laatste vraag betreft eventuele afvloeiingskosten. We hebben begrepen dat dit buiten het subsidieplafond gehouden wordt, graag een bevestiging.

 

Agendapunt 9 – herontwikkeling Aloysiuslocatie (Lies ter Haar)

U vraagt ons gezien de ontwikkelingen vanuit de markt in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de 'Nota met uitgangspunten”.

Vrij vertaalt vraagt U van ons groen licht voor verdere onderhandelingen met de projectontwikkelaar zodat op de huidige Aloysiuslocatie een supermarkt kan komen.

We hebben in de commissie al aangegeven dit een erg lastige kwestie te vinden. We willen aan de ene kant niet té star vasthouden aan eerder gestelde uitgangspunten als alles daarmee op slot zou komen te zitten. Aan de andere kant, wijkt dit voorstel wel heel erg af met wat we voor ogen hadden. Niet alleen wat kwaliteit betreft, maar ook t.a.v. extra parkeerplaatsen.

We zeiden het al eerder: In het verleden zijn er meerdere, prachtige plannen geweest en dit is eigenlijk een heel slecht alternatief.

Op het moment dat we besluiten dat we met deze invulling akkoord gaan, sluiten we de deur naar andere mogelijkheden die beter in ons plaatje zouden passen.

Een pluspunt van dit plan is wel dat hier ook het oude postkantoor bij betrokken wordt. Een gebouw dat nu een open karakter van de Brink lelijk in de weg staat. Afbreken zou de beste oplossing zijn. Máár…. Een projectontwikkelaar koopt geen gebouw van over de 5 ton, om alleen af te breken. Het zal weer geld moeten opleveren, dus er komt iets terug, al kun je daar natuurlijk wel eisen aan stellen zodat het fraaier wordt dan het huidige gebouw

De wethouder heeft ons in de commissie proberen te overtuigen van de voordelen, maar wij vinden de argumenten niet overtuigend genoeg.

Ze zei: 'We zullen als college zorgen dat er iets heel goeds komt”. Wij twijfelen er niet aan dat u die intentie heeft. Maar feit blijft, dat er dan op die locatie toch een supermarkt komt met veel vierkante meters vloeroppervlak en er rond omheen parkeerplaatsen. Willen we dat? Het gaat om verplaatsing van een supermarkt, dus er komt weer een pand leeg te staan. En er staat in Losser al zo veel leeg. U heeft er vertrouwen in dat daar wel belangstelling voor zal zijn (misschien niet direct maar dan toch wat later), maar wij hebben hier een zwaar hoofd in. Passend zou een horeca-invulling zijn. Losser heeft behoefte aan een grote zaal en iets voor de jeugd. Maar juist dát mag niet op die locatie. Dan blijft er al niet veel meer over dat aantrekkelijk zal zijn in de op dit moment zeer moeizame horeca-markt. Er zou ook weer een supermarkt in kunnen (dhr. Hendriks noemde al de prijsvechters Aldi of Lidl), maar dat zou in Losser dan de 5e supermarkt zijn en in feite zijn we in Losser met 3 grote supermarkten al voldoende bediend; alles wat er bij komt, gaat ten koste van anderen. Wij vragen ons daarom ook af of de supermarkt het op de nieuwe plek wel zoveel beter gaat doen dan op de huidige.

En dan het grootste probleem met uw argumentatie. U geeft aan dat dit een enorme impuls zou geven aan het hele centrum en juist daar zetten we grote vraagtekens bij.

Het effect hiervan op het centrum, in die zin dat er dan ook meer gekocht zal gaan worden, wordt naar onze mening sterk overschat. Losser is geen winkeldorp, maar een boodschappendorp. Ik heb dat al eens eerder gezegd. Je gaat niet in Losser gezellig een middagje winkelen, daarvoor ga je naar Enschede, Hengelo, Nordhorn of waar dan ook. In Losser haal je de boodschappen. We overschatten onze invloed op het koopgedrag van de mensen en we onderschatten het feit dat er steeds meer leeg komt te staan, simpelweg omdat de huurprijzen van de panden die projectontwikkelaars zo mooi ontwikkelen veel en veel te duur zijn.

Meer winkels heeft alleen maar zin als ze ook levensvatbaar zijn, anders leidt het alleen maar tot nog meer leegstand.

U zult het begrepen hebben. Wij vinden de verplaatsing van de supermarkt naar die plek toe een ongewenste ontwikkeling.


Share our website