Publicaties

1.2.2012: Vragen Hans Volmbroek over OZB


Vragen over de OZB (Hans Volmbroek)
 
Waarom is de OZB voor de burger verhoogd tot ver boven de 2,25% en de ozb voor de ondernemers eerst verhoogd en later weer verlaagd, zelfs tot onder de 2,25%?
Dit terwijl de afspraak was de ozb voor de burger licht te verhogen en de ozb voor de ondernemer aan te passen aan de daling van het onroerend goed.
 
Toelichting:
Bij de programmabegroting van november  werd de OZB op woningen verhoogd van 0,1208 naar 0,1235 = 2.25%
In de Cie Ruimte van 06-12-2011 werd deze nogmaals verhoogd naar 0,1275 is ten opzichte van 0,1208 een verhoging van ca. 5,5%.
In de raad van 20-12-2011 werd 0.1235( ondertussen 0.1239?) nogmaals verhoogd naar 0.1290 = ten opzichte van de 0.1208 een verhoging van bijna 6,8%.
In de besluitenlijst bleef de 0.1290 gelijk, maar werd verhoogd vanaf de 0.1725 en niet vanaf de 0.1239.
 
Hetzelfde is er bij de niet woningen aan de hand, alleen dan werden de begincijfers uit de begroting 1 keer verhoogd en de volgende keer verlaagd.
de percentages respectievelijk: in de cie. ruimte met 7 % verhoogd en in de raad van 20-12-2011 naar 0.8% verlaagd.
 
Gevolgtrekking: de burger betaald i.p.v. 2,25% nu 6,8% verhoging.
De Ondernemer betaald i.p.v. de 2,25% eerst 7% en nu voor 2012 een verhoging van 0.8%.
 
 
 

 
info@burgerforum.com                    www.burgerforum.com                   
Spreuk van de maand: Er zit volgend jaar weer muziek in ‘t gemeentehuis                          
Wordt lid of steunend lid en help ons doel te bereiken
 

Share our website