Publicaties

1.10.2013 Problemen grondexpl. Saller


n.a.v. raadsinfo problemen met projectontwikkelaar Rotij

Burgerforum heeft met groeiende bezorgdheid de raadsinfo gelezen over de problemen met projectontwikkelaar Rotij.

Het gaat hier inclusief rente om een bedrag van maar liefst ruim 1,9 miljoen.

Dat door Rotij fasering was gevraagd vanwege stagnerende verkoop, was bekend en is ook door de gemeente aan de raad meegedeeld. Maar diens weigering om 30 kavels überhaupt af te nemen is nieuw voor onze fractie. Omdat maning en overleg niets heeft gebracht zal de rechter nu een uitspraak moeten doen. Wij zijn hier niet gerust op. BF vindt het argument van het college van burgemeester en wethouders die primair op het standpunt staat dat er niet gesproken wordt van gewijzigde marktomstandigheden ten opzichte van 2009, niet sterk.

Ook de verwijzing dat bij vergelijkbare kwesties de rechter dit argument van gewijzigde arbeidsomstandigheden niet gehonoreerd heeft, stelt niet volledig gerust.

 

Al vanaf 2010 heeft Burgerforum bijna jaarlijks gevraagd naar de risico’s die we op de Saller lopen en of de contracten wel goed afgedekt waren. Ook hebben we gevraagd of de grondexploitatie niet nog extra naar beneden bijgesteld moest worden vanwege het volkomen op slot zitten van de woningmarkt. Daar is steeds geruststellend op geantwoord. Er was rekening gehouden met het 'worst case scenario” (scenario waarbij met uitgaat van het ergste) en ook het contract zou goed in elkaar zitten.

De gevolgen van de vastgoedcrises zijn de gemeente niet aan te rekenen, maar de vraag is of ze alert genoeg is geweest bij het afsluiten van de overeenkomsten en of ze niet eerder extra had moeten afboeken, zoals door Burgerforum gevraagd. Het gaat hier immers om heel veel geld.


Share our website