woonplekken voor jongeren

Woningbouw jongeren
 
Er wordt gewerkt aan een woonvisie, maar dat is helaas sterk vertraagd door de Coronacrisis. Wel is inmiddels de enquête onder jongeren van 18 tot en met 27 jaar verspreid. De uitkomst zal worden meegenomen in de woonvisie, maar omdat dit nog een tijd op zich laat wachten wilden we toch graag al eerder actie.
Want we horen van de jongeren ook dat ze weliswaar de enquête hebben ingevuld, maar zich afvragen wat er nu concreet mee gaat gebeuren. Zo’n woonvisie zegt hen weinig, zij willen graag actie zien. Als we geen passende woningen kunnen bieden verliezen we hele generaties jongeren. En dat het al knelt is duidelijk, vooral in Beuningen en De Lutte, maar ook in de andere kernen. Het laatste nieuwbouwplan in Beuningen was absoluut niet gericht op de vraag vanuit jongeren. Die willen goedkoper en kleiner, bijvoorbeeld rijtjeswoningen. Om ons heen (neem Oldenzaal en Dinkelland) zien ze ook de noodzaak van meer bouwen. Laten we niet achterbleven en actief kijken naar mogelijke locaties, maar ook open staan voor ideeën zoals we onlangs lazen in de krant, het vriendenwijkje naast de kerk Lattrop.
 
Het duurt jaren van plannen tot schop in de grond.
 
Als we nu al kijken naar alle mogelijke locaties en hoe het zit met de huidige bestemming daarop, maken we in ieder geval al de eerste stap.
Daarom hebben we samen met het CDA een motie opgesteld die steun kreeg van VVD, D66 en PvdA waarin het college gevraagd is om nu al te starten met een raadsbrede verkenning naar alle mogelijke bouwlocaties voor jongeren/starters. En bij nieuwe plannen duidelijk te omschrijven wat we er mee willen qua aantal betaalbare woningen voor jongeren/starters.
De wethouder heeft toegezegd dat zodra de enquête uitgewerkt is en de woonvisie (concept) rond is hierover begin maart met de raad in discussie te gaan. Daarbij worden ook ingezoomd op locaties en op zaken zoals betaalbaarheid (wat is betaalbaar voor de jongeren) en soort woningen.
Met die toezegging is de motie ingetrokken.
Share our website