WOO verzoek

Windpark De Lutte – WOO verzoek
Op 6 januari 2023 heeft Burgerforum de provincie (evenals ProWind en Natuur en Milieu) aangeschreven over het windproject in De Lutte. Zie de foto voor de inhoud van deze brief.
Dit was een vervolgbrief op eerdere brieven d.d. 10 november en 13 december 2022, met vragen en opmerkingen waar geen antwoord op is gekomen, maar wij werden doorverwezen naar de site van www.windparkdelutte.nl / onderdeel vragen en antwoorden.

Maar de antwoorden riepen bij ons opnieuw vragen op oftewel de vragen waren in onze ogen niet voldoende beantwoord of niet helder genoeg beantwoord. Daarom dus deze vervolgbrief van 6 januari jl.
Daarop kwam maandag 23 januari 2023 antwoord van de gedeputeerde Energie, Milieu en Arbeidsmarkt van de provincie, waarin opnieuw werd verwezen naar de vragen en antwoorden op de website en dat wij niet apart bericht zullen krijgen. Ook dat wij als politieke partij, volgens vaste jurisprudentie, geen belanghebbende zijn en dat de provincie voor het vervolg zich in de verdere communicatie inzake dit project op de belanghebbenden richt, zoals inwoners en ondernemers in de buurt van het beoogde initiatief.
Dat vinden wij een onthutsend antwoord. Met name de passage dat wij als politieke partij geen belanghebbenden zouden zijn en dit alleen de inwoners en ondernemers in de buurt van het beoogde initiatief zijn.

Hoezo geen belanghebbenden! Wij zijn VOLKSvertegenwoordigers en vertegenwoordigen alle inwoners van onze gemeente en mogen alle vragen stellen die we nodig vinden om die belangen te behartigen. En we mogen ook verwachten dat we een fatsoenlijk antwoord krijgen op onze vragen. Overigens geldt dat ook voor Natuur en Milieu en ProWind, die dezelfde brieven hebben gekregen.

Wij vinden dit onacceptabel en reden voor ons om een WOO (Wet Openbaarheid Overheid) verzoek te doen en bij de provincie alle stukken op te vragen die dit windproject betreffen.

Share our website