Wonen aan het Dinkeldal / raad 12 maart 2019

  • Home
  • Nieuws
  • Wonen aan het Dinkeldal / raad 12 maart 2019
BF / Wonen aan het Dinkeldal / raad 12 maart 2019 (Lies ter Haar)
 
Toen het ging om het beschikbaar stellen van het krediet van ruim 4,3 miljoen en de dekking van het tekort uit de reserves grondbedrijf, heeft BF tégen gestemd. Dat zal vanavond niet anders zijn.  
We zeiden het toen al….het kredietvoorstel is in onze ogen niet los te zien van het plan Wonen aan het Dinkeldal dat nu voorligt.
De ontwikkelaar koopt, de gemeente richt het hele gebied in met veel extra’s vanwege de kwetsbare ligging en daardoor ook extra kosten, legt er dik geld op toe en loopt bovendien de risico’s. Dat vinden wij niet uit te leggen. Je mag dan op zijn minst verwachten dat een kostendekkende prijs wordt betaald.
 
Wat het plan op zich betreft kan gesteld worden dat van het oorspronkelijke plan, te weten invulling met seniorenwoningen en een gemeenschappelijke sociale ruimte inclusief 2 appartementen waar verpleging in zou kunnen, niets meer over is
Dat het college vindt dat het project ook een maatschappelijk belang dient getuigt wel van héél veel fantasie. Dat geldt wat ons betreft ook voor die “zachte” overgang, maar dat is maar net hoe je het wilt zien. Wij zien daar gewoon een nieuwe wijk ontstaan, ingevuld tót het daar omheen liggende fietspad, direct grenzend aan het kwetsbare Dinkeldal.
 
Over de wijze van communiceren is al veel gezegd,  dat zullen we niet herhalen.
 
Er zijn veel zienswijzen ingediend, maar feit is dat geen enkele zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
 
Onduidelijk is ook hoe het verder met de huurders gaat en hoe het zit met die huurcontracten die stilzwijgend zijn doorgelopen. Welke status hebben die? De ondernemers die daar nu ruimtes huren moeten maar zien dat ze elders een plek krijgen. Duidelijk is nu wel geworden dat dit niet gemakkelijk is en dat Losser blijkbaar behoefte heeft aan een bedrijfsverzamelgebouw. Er is voor deze locatie nooit naar die optie gekeken omdat altijd is uitgegaan van woningbouw. Gewoon niet aan gedacht, een gemiste kans, een gepasseerd station of is hier toch nog wat mogelijk.
Wat de structuurvisie betreft die eind 2018 is vastgesteld en waarin stond het vml Top-Craft terrein te willen transformeren naar woningbouw, heeft BF toen de kanttekening gemaakt zich hier op voorhand niet op te willen vastleggen, maar ook andere mogelijkheden voor dit terrein aan het Dinkeldal open te willen houden.
Eerder hebben we al gevraagd of de sloop zoveel mogelijk naar achteren geschoven kan worden, zodat de huurders de gelegenheid hebben om verder te zoeken naar een nieuwe locatie. Bovendien lopen de huren, dus inkomsten van 70.000 euro voor de gemeente dan ook nog door. Aan een jarenlang braakliggend terrein heeft niemand iets. De wethouder heeft toegezegd zich daar hard voor te maken en na besluitvorming vanavond weer contact te zoeken met de huurders. Daar gaan we dan ook van uit.
 
Een laatste vraag hebben we nog. Onduidelijk is nog steeds hoeveel kavels daadwerkelijk door de ontwikkelaar gekocht gaan worden. Zoals het ook niet duidelijk is hoe de verkoop precies verder gaat. Gaat dit per kavel, per aantal kavels of  in EEN koop? Graag duidelijkheid.

 
Share our website