WIJZ .... 1 loket voor al uw vragen ...sneller en beter

  • Home
  • Nieuws
  • WIJZ .... 1 loket voor al uw vragen ...sneller en beter

Met het nieuwe loket: WIJZ, één loket voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg.

Sneller en beter

Door de “schotten” tussen de diverse afdelingen op te trekken, kan volgens wethouder Jan Martin van Rees de hulpvraag van burgers beter, en sneller aangepakt worden. Niet steeds weer je verhaal te hoeven vertellen bij een hulpvraag, is een van de grote voordelen. Vaak raakt een probleem meerdere takken van de hulpverlening. Ook kan een klein probleem gelijk aangepakt worden voor het te groot wordt. Zo is er al een aantal keren een uithuisplaatsing van kinderen voorkomen. Losser is de tweede gemeente in Nederland die op deze manier gaat werken.

Andere werkwijze

Dit betekend voor de betrokken medewerkers van de verschillende afdelingen, een andere werkwijze. In twee jaar zullen ze opgeleid worden om, aan alle hulpvragen op gebied van werk, jeugd en zorg een antwoordt te kunnen bieden. Het is de bedoeling dat een ambtenaar de hele casus kan afhandelen. Naast de burger gaan staan is het motto. Niet het financiële plaatje is belangrijk, de mens zelf weer in zijn kracht zetten is het devies.
Huisartsen, kerken, verenigingen, ouderenbonden en scholen zijn benaderd om de signalen, die ze opvangen naar de juiste plek te leiden. Ze kunnen een handreiking geven, aan de mens in nood, waar ze met hun probleem naar toe kunnen gaan.

Heeft u vragen:

Over uitkeringen of over extra bijstand voor speciale uitgaven, financiën of schulden?

Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een lichamelijke beperking?
Of heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig of dagopvang voor uzelf of uw partner?
Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, over opvoeden?
Of loopt het niet goed met uw kind op school?
Maakt u zich zorgen over iemand die vereenzaamd?
Of ziet u kinderen die lijden onder een scheiding?


Neem dan contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400 of per mail naar wijz@losser.nl. En per 1 februari door een persoonlijk gesprek in het nieuwe kulturhus, privacy is gegarandeerd. Daarnaast zijn de medewerkers bereikbaar via huisartsen en scholen.

Ook zijn ze aanwezig in het:

  • Trefhuus in Overdinkel op dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 uur
  • Erve Boerigter in de Lutte op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Sociaal Team

Eerder kon u ook voor deze vragen ook terecht bij het sociaal team. Ze merkten in de praktijk dat dit nog wel eens leidde tot onduidelijkheid en daarom zijn de taken van het sociaal team per 1 januari 2018 ondergebracht bij de afdeling WIJZ.

Contactgegevens afdeling WIJZ

Telefoonnummer: (053) 537 7400
Emailadres: wijz@losser.nl


Bezoekadres:

Gemeente Losser

Raadhuisplein 1

7581 AG Losser

Share our website