Wat doen we met de vml visvijver

BF vml visvijver Nitertweg

 N.a.v het antwoord van het college en de onduidelijkheid die bleef over het niet kunnen slopen, hebben we aanvullend om uitleg gevraagd waarom de sloop van de gebouwen daar een probleem is.
 
De argumentatie is, dat als die blijven staan en niet gesloopt worden, er meer kans is dat het bouwkavel op deze locatie toegestaan wordt en fiat van de provincie krijgt. In feite is een bouwkavel daar nl. tegen het door onszelf opgestelde beleid. Overigens heeft BF ook al eerder gesteld dat het volgens ons ook niet aan de rood voor roodregeling voldoet.
 
Dus waarom persé een bouwkavel daar en het niet alleen gaan bestemmen als mooi stukje natuur? Wellicht zijn hier subsidiegelden voor te krijgen of anderszins middelen voor aan te trekken? We weten dat er door een werkgroep plannen zijn gemaakt voor de invulling daar. Welk kostenplaatje hing daar aan?
 
Een laatste vraag: Binnen welke termijn kan het bestemmingsplan worden voorgelegd?
Share our website