Nieuws

Vragenkwartier 30 maart 2021


BURGERFORUM Vragenkwartiertje 30 maart 2021
 
 Overlast en drugsgebruik (Martha Horstman)

We horen van verschillende kanten geluiden dat er nogal wat overlast is in Overdinkel, maar dat geldt ook voor Losser. Ook maken we ons grote zorgen om het drugsgebruik en het toenemende gebruik van lachgas dat een enorme impact kan hebben op de gezondheid van de jongelui die het vaak gebruiken.
 
Vraag: Welke actie heeft het college tot dusverre ondernomen en gaat ze nog ondernemen?
 
BF pleit er voor ook een verbod op het gebruik lachgas in te voeren en dit op te nemen in de APV, zoals veel andere gemeenten dat gedaan hebben. Vraag: Staat het college hier voor open?
 
Een tweede aanvullende vraag: Indertijd is door ons gevraagd om ervaringsdeskundigen in te zetten bij preventie drugsgebruik. Is daar al iets mee gebeurd?
 
BF zou graag zien dat we -zoals veel andere gemeenten ook doen- i
 
 
Actieve houding m.b.t. ontwikkelingen op het gebied van bouwen (Sam Luijerink)Onlangs hebben jongeren uit De Lutte en Beuningen presentaties gegeven over het gebrek aan betaalbare woningen in hun kern en de noodzaak hier snel in te voorzien. Overigens geldt dit gebrek aan betaalbare woningen ook voor de overige kernen. Wij hebben van het college een actieve houding gevraagd en ook het actief zoeken naar locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Wat ons betreft ook in het buitengebied..
Vraag: Welke acties zijn tot dusverre ondernomen of gaat u op korte termijn nog ondernemen? Zijn er inmiddels ontwikkelaars / bouwers geweest die kenbaar hebben gemaakt wel iets te willen bouwen in onze gemeente? En zo ja, waar en wat?
Share our website