Nieuws

vragen zonnepark Overdinkel


BURGERFORUM Aanleg zonnepanelenpark Kronos.
 
Het betreft hier een aanleg van een zonnepanelenpark van ca 25 ha. 
De ondergrond is door ruilverkaveling  jaren geleden van eigenaar gewisseld.
Deze eigenaar is blijkbaar alleen uit op financiëel gewin, meer dan op behoud van de natuur en voor eigen agrarisch gebruik.
Door 2 houtwallen rigoureus en zonder vergunning te verwijderen, zelfs nadat het werk werd  stop gelegd. De foto’s bij deze stukken spreken boekdelen hoe de maatschap hier bezig is geweest. De afdeling handhaving is hier reeds  enige tijd mee bezig.
Hoe is de stand van zaken? 
 
Kronos is blijkbaar wel meer gelegen aan de natuur in dit gebied.
Zo wil men stroken met diverse soorten bloemen aanleggen en wildwissels.
Tevens, zo is in de stukken te lezen, wil men de oude situatie van de houtwallen herstellen. Vraag: Tot hoever gaat Kronos de houtwallen herstellen?
 
Kronos wil de stroom leveren aan de centrale op het industrieterrein in Losser.
Bij de vorige aanvraag van Powerfield werd de aanleg van 1,6 km aan hoogspanningskabel financieel als een groot bezwaar gezien voor de winstgevendheid. Is het college bekend hoe Kronos dit probleem wil oplossen?
De afstand tussen Drielandweg en dezelfde centrale bedraagt bijna meer dan de dubbele afstand, namelijk 3.5 km. Dit is voor Kronos blijkbaar geen bezwaar.
 
Kronos wil tevens een vergoeding van € 800,- pha bijdragen, als basiscompensatie.
Doch hier worden dan wel weer de extra kwaliteitsinvesteringen ten behoeve van het zonnepark van af getrokken. Wat blijft er jaarlijks dan over voor de gemeenschappelijke instellingen in de gemeente Losser?
En wat nog belangrijker is, wat wordt daar concreet voor gedaan en om welke instellingen gaat het
Daarbij denkend aan wat wij belangrijk vinden, nl. dat het niet een eigen belang, maar een maatschappelijk belang dient en ten goede moet komen aan alle inwonersen niet alleen van diegenen die geld hebben om hierin te investeren. Dus wat doet Kronos concreet terug voor onze samenleving?
En is het daarom niet logischer eerst deze afspraken als harde afspraken goed vast te leggen, alvorens het voorstel aan de raad voor te leggen?
 
Dit mede ook met het oog op het volgende:
In 1824 is er door het koninkrijk de Nederlanden een grenstraktaat afgesloten met het koninkrijk Hannover.
Hierin werd bepaald dat er binnen een afstand van ruim 376 meter van de landsgrens aan weerszijden niet gebouwd mocht worden. Dit tractaat is nog steeds van kracht. Kan dit nog tot problemen leiden?


De gemeente Losser moet de komende 2,5 jaar de hoeveelheid schone energie met ruim 8 % verhogen, om aan de duurzaamheidsdoelstellingen tot 2020 te voldoen. De doelstelling is in 2020 20% schone energie. Kronos biedt de mogelijkheid om tot 10% in dit plan deel te nemen.  Is hier ooit binnen het college de mogelijkheid tot deelname besproken? 
 
En is er ooit contact geweest tussen Twence en de gemeente Losser over aanleggen van velden met zonnepanelen?
 
Tot slot: Er ligt nog steeds geen beleid waaraan we kunnen toetsen, dus het blijft ad hoc reageren op ingediende plannen.
 
 
Share our website