Vragen Uraniumopslag URENCO Gronau

Geacht College,  

De afgelopen jaren zijn meerdere keren bedrijfsongevallen, dan wel storingen geweest bij Urenco in Gronau. Daarbij is ook uraniumhexafluoride vrij gekomen.  

Alhoewel ons steeds gemeld wordt dat de volksgezondheid geen gevaar loopt, maken we ons hier toch erg bezorgd over.

We vragen ons dan ook af, of er met de gemeente Gronau dan wel met deze uraniumverrijkingsfabriek afspraken zijn gemaakt over melding van incidenten.

Al eerder heeft Burgerforum gevraagd om grensoverschrijdende samenwerkingsafspraken bij calamiteiten; rampen houden immers niet op bij de grens.

Dit thema is weer actueel geworden door de plannen die er zijn voor opslag van uraniumoxide in Gronau. Deze uraniumoxide zal bovengronds worden opgeslagen als grondstofreserve. Het zou vanaf 2014 gaan om opslag van maar liefst 60.000 ton uraniumoxide. Onduidelijk is of de risico’s hieromtrent al (voldoende) in beeld zijn gebracht. Zo dicht bij de grens is dit niet alleen een probleem van Gronau, maar ook ons probleem.

Of het alleen nog plannen zijn of dat het al een vaststaand feit is, is ons op dit moment niet duidelijk, maar het is zaak om hier zo snel mogelijk duidelijkheid in te krijgen. Zoals het ook zaak is om tijdig bij onze buren Gronau onze zorg hierover kenbaar te maken en zo mogelijk gezamenlijk hier actie in te ondernemen.

Wellicht ook een zaak die in Euregioverband besproken kan worden.

  Met vriendelijke groeten,  

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar

 

Share our website