Vragen over vml visvijver aan de Nitertweg

  • Home
  • Nieuws
  • Vragen over vml visvijver aan de Nitertweg

De brief die 12 oktober jl is verstuurd over de vml visvijver
 

Geacht College,
 

Met grote regelmaat hebben wij vragen gesteld over de vml visvijver/ijsbaan aan de Nitertweg in Losser.
 

De visvijver/ijsbaan is indertijd -toen er nog sprake van was dat de atletiekvereniging daar wellicht een plek zou krijgen- volgestort met zand. Burgerforum heeft getracht dit nog tegen te houden, maar dat is helaas niet gelukt en daarmee is veel geld (rond de 100.000 euro) verkwist én zijn we een mooie plek kwijt geraakt waar menigeen zijn ontspanning vond.

Na jaren ligt deze plek er nog steeds triest en desolaat bij en vragen we ons af wat er nu daadwerkelijk mee gaat gebeuren. Plannen voor bouwen, een stukje natuurgebied, dat alles is de revue gepasseerd, maar duidelijkheid is er nog steeds niet en de jaren verstrijken. Ook het gebouw dat er staat verpauperd steeds meer. Ook daar hebben wij al meerdere keren op gewezen.
 

We komen daarom met de volgende vragen:
 

1) Wat is de stand van zaken op dit moment?
2) Kan het gebouw alvast gesloopt worden?
3) Is herstel van de visvijver mogelijk en tegen welke kosten?
4) Wat gebeurt er met het plastic dat nog steeds in de grond zit?

In afwachten van uw antwoord, tekenen wij,

Met vriendelijke groeten,
Lies ter Haar
Fractievoorzitter Burgerforum

Share our website