Vragen over De Geurmeij Overdinkel

BURGERFORUM Reactie op plannen De Geurmeij
 
Burgerforum heeft met verbazing het collegebesluit gelezen over verkoop van alle grond op de De Geurmeij aan 1 partij (Sprengen Parc).
Dit is tegen de afspraak die het college met de raad heeft gemaakt, nl dat dit plan eerst verder uitgewerkt zou worden en daarna naast meerdere opties aan de raad zou worden voorgelegd.
Er zitten nogal wat haken en ogen aan dit plan en dat wilden we eerst duidelijk hebben. Hoeveel woningen worden gereserveerd voor eigen inwoners? Hoeveel specifiek voor starters en in welke prijsklasse en vorm.
Zorgt het voor extra zorgkosten, omdat het hier deels gaat om geavanceerde zorgwoningen met veel computersnufjes ook voor mensen van buitenaf.
Kortom: Is dit de beste oplossing? En waar blijft hier inbreng van de inwoners van Overdinkel. Hebben of krijgen die nog een rol (bijvoorbeeld de Dorpsraad).
De vraag is nu in hoeverre harde toezeggingen zijn gedaan en het besluit teruggedraaid dan wel aangepast kan worden.
Dat zal moeten worden uitgezocht.
 
Volgende vragen stuurden wij naar het college:
 
Aan: College van Burgermeester en Wethouders
Memo: 11 februari 2021
Onderwerp: Verkoop gronden Geurmeij (Sprengen Parc)
Met verbazing hebben we kennis genomen van het collegebesluit om De Geurmeij te verkopen aan 1 partij (Sprengen Parc).
De afgelopen maanden was dit een van de opties die ons in een oriënterend overleg zijn voorgelegd.
Dit zou nog verder uitgewerkt worden en daarna als een van de opties aan de raad worden voorgelegd.
Dit wordt nu door dit besluit doorkruist.
Een gezamenlijke reactie van de fracties heeft u inmiddels bereikt.
De reactie hierop wachten wij af en hopen dat die spoedig komt.
Daarnaast zouden wij graag op korte termijn alle informatie hebben die op dit moment voorhanden is en die meer duidelijkheid geeft over deze zaak.
Daarbij denken wij aan hoe de voorwaarden op schrift zijn gesteld, de exacte verdeling van de woningen, afspraken over maximale prijzen voor starterswoningen, aantal en vorm hiervan.
Daarnaast of eigen inwoners op de helft van het aantal kavels voorrang hebben en hoe dit wordt gegarandeerd en om welke prijsklasse het hierbij gaat.
Kortom alle communicatie die voor ons van belang kan zijn om meer helderheid te krijgen over de status van onderhandelingen en afspraken die gemaakt zijn.
 
Met vriendelijke groeten,
Fractie Burgerforum,
Lies ter Haar
Share our website