Vragen over bouwen in Beuningen

Rondvraag commissie ruimte 20.9.2011 Burgerforum  Hans Volmbroek

Onderwerp: Nieuwbouwmogelijkheden Beuningen

Er is onduidelijkheid over de mogelijk- en onmogelijkheden van nieuwbouw in Beuningen.

De aanwezigheid van een kerosineleiding zou de mogelijkheden beperken.

Omdat er wel behoefte is aan uitbreidingsmogelijkheden en het standpunt van BF ook is dat er voor inwoners van onze gemeente, met name ook de jeugd, mogelijkheden moeten zijn in eigen gemeente te kunnen blijven wonen als ze dat graag willen zouden wij graag antwoord op volgende vragen:

1) Wat kan nu wél en wat níet meer door de aanwezigheid van de kerosineleiding?

2) Waar kan wel en waar niet meer gebouwd worden?

3) Om hoeveel kavels zou het dan gaan?

4) Op welke termijn zouden de eerste kavels uitgegeven kunnen worden?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoord wethouder:

Lastige is de provincie mee te krijgen voor nieuwbouw in Beuningen. De kerosineleiding legt wel beperkingen op, maar uitbreiding is desondanks wel mogelijk. Men wil voor 15 kavels gaan, waarvan ca. 7 bij de Pastoor van Bolscherstraat. Eerst moet het concept-structuurplan nog worden behandeld, de provincie moet akkoord gaan en dan moet er ook nog voldoende vraag naar zijn. Dan zijn we wel zo'n 3 jaar verder.

Op de vraag waarom niet op de Lomanskamp (wat houdt het daar tegen?), kwam geen eenduidig antwoord. De wethouder antwoordde dat men bezig was geweest met een afwegingsproces hoe en waar, goede gesprekken had gehad met de dorpsraad en het lastige hierin is dat de provincie akkoord moet gaan, die niet staat te springen om uitbreiding in dergelijk kleine kernen.

De woonvisie wordt in 2012 bijgesteld.

Share our website