Vragen mantelzorgonderzoek

Mantelzorg,
 
Blij zijn we met het onderzoek naar mantelzorg in onze gemeente. Beseffen dat mantelzorg vaak gepaard gaat met stress en voelbare druk maakt dat we meer begrip hebben voor de mantelzorger Immers gaat er vaak een lange relatie aan vooraf of zijn de betrekkingen met de zorgvrager nauw. Het gaat hierbij duidelijk niet om een baan van 5 tot 9. Nee, mantelzorg houd nooit op.
Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat mantelzorgers blij zijn met alle aandacht en hulp die de gemeente kan bieden.
Jammer is echter dat niet altijd duidelijk is welke hulp waar aangevraagd kan worden slechts 64% weet de weg te vinden, daarbij dus nog werk aan de winkel. Of het opzetten van alleen een digitaal informatie platform voldoende is daar zetten wij onze vraagtekens bij. Daar mensen nu al niet de weg vinden op de eigen website.
Ook voor de stichting Fundament ligt daar nog een belangrijke taak. Zij moeten veel zichtbaarder en vindbaar zijn in de samenleving. Het is dan ook van belang dat in ons kulturhus plaats blijft voor fysieke ontmoeting en een luisterend oor. Waar gesproken kan worden over problemen en in gesprek kan worden gegaan om samen een oplossing te vinden.
Elke situatie is in deze anders en er zal dan ook maatwerk toegepast moeten worden. In een wereld waar veel mensen buitenshuis werken en mantelzorg er vaak even bij moet worden gedaan is luisteren in eerste instantie van belang. Wat is er nodig en waar kunnen we verwijzen.
Dit alles om ook te voorkomen dat mantelzorgers straks niet zelf afhankelijk zijn van zorg, hun taak niet meer kunnen opbrengen en veel duurdere zorg van buitenaf moet worden ingeschakeld.
Ik zou dan ook pleiten voor een spreekuur voor wat betreft de mantelzorgconsulent, dus niet op voorhand digitaal en een berg formulieren.
Dat jongeren niet zijn meegenomen is enerzijds begrijpelijk, zij vormen een aparte groep met specifieke problemen. Echter niet te verwaarlozen en ook zij verdienen alle aandacht.
Onze vraag is dan ook:
 
1 zou u een dergelijk spreekuur in het leven kunnen roepen?
2 op welke wijze kan Fundament zorgen voor meer bekendheid, wat ze doen en hoe iemand in contact kan komen
3 kan de website van de gemeente aangepast worden, zodat voor inwoners wel te vinden is wat ze zoeken?
 
Tijdens onze vragen werd door de wethouder al toegezegd dat het spreekuur voor de mantelzorgers er gaat komen.
Ook zal er meer gedaan worden aan de website van de gemeente en de andere kanalen
Share our website