Vragen bijdrage Regiotaxi

BURGERFORUM         Commissie 31 oktober  RONDVRAAG

REGIOTAXI (Inge Oort)
In de Tubantia onlangs een klein artikel waarin werd gemeld dat de boete voor het op dezelfde dag aanmelden van een taxirit via regiotaxi weer 3 euro gaat kosten. We wisten dat dit er misschien weer aan zat te komen, maar toch hadden we dat liever niet uit de krant vernomen. Vooral omdat Burgerforum daar nogal wat kanttekeningen bij had en nog heeft.
 
Ten eerste onze zorg over het alweer belasten van  een groep medemensen die de laatste jaren beslist niet is ontzien als het gaat om bezuinigingen.  Pensioenen zijn zeer fors gekort en ook wat betreft toeslagen van regeringswege heeft deze groep fors moeten inleveren om van woonlasten nog maar te zwijgen. Ook is dit juist de groep mensen die wat betreft kosten voor zorg, denk hierbij aan  het eigen risico in de
“prijzen“ valt. Waarom deze groep dan nog extra belasten?
 
Ook is ons ter ore gekomen dat  in sommige gevallen, bijvoorbeeld als het pasje weigert bij het aanmelden op het ziekenhuis en er door de receptie gebeld moet worden, toch 3 euro in rekening word gebracht. Terwijl ritten vanaf het ziekenhuis naar huis niet beboet zouden worden. Een ander voorbeeld is van een mevrouw die vanuit Oldenzaal voor verder onderzoek naar Enschede moest en eerst naar haar huisadres moest om vervolgens verder te kunnen reizen naar het ziekenhuis Enschede. Ook kregen we van iemand door dat hij 2 avonden achter elkaar ondanks een afspraak helemaal niet opgehaald werd.
 
Vragen:
Onze vraag is ten eerste hoe het kan dat berichten in de krant vooruitlopen op informatie aan raad en commissie?
Ten tweede, wat gebeurt er met het geinde geld?
Ten derde, zou het niet klantvriendelijker zijn om een periode in te gelasten waarin men klanten eerst vraagt om medewerking w.b.t het plannen van ritten, voordat overgegaan wordt tot een boetestelsel?
Ten vierde is onze  vraag, er van uitgaande dat deze maatregel het ouderen in de weg staat om spontaan gebruik te maken van taxivervoer, of het college deze impopulaire maatregel zou willen heroverwegen?
Share our website