Vervolg regio Twente - Agenda van Twente

  • Home
  • Nieuws
  • Vervolg regio Twente - Agenda van Twente
BURGERFORUM - REGIO TWENTE AGENDA VAN TWENTE (Lies ter Haar)
  
Wat de Agenda van Twente betreft heeft BURGERFORUM bij de kadernota (en dit bij de begrotingsbehandeling bekrachtigd) al aangegevenweliswaar akkoord te kunnen gaan met een basisbedrag van 5 euro per inwoner per jaar, maar dat we niet akkoord gingen met nog eens extra 7,50 per inwoners per jaar hier bovenop, omdat er nog geen concrete uitwerking van de plannen was. Wij zien wel degelijk het belang in van regionale samenwerking en van een sterk merk Twente, vooral op het gebied van werkgelegenheid, maar dan wel onderbouwd. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld! (12,50 euro per inwoners is bijna 300.000 euro per jaar en is heel veel geld voor de gemeente Losser! Het betekent in 3 jaar toch bijna 1 miljoen. Daar mag je toch wat duidelijkheid voor verwachten.)

Nu vraagt het  college om kennis te nemen van de notitie over de evaluatie en onderliggende documenten…. Nou dat is uiteraard geen probleem. Maar ze vraagt ook in grote lijnen in te stemmen met de uitkomsten van de evaluatie en de verbetersuggesties. En daar heeft BURGERFORUM wel problemen mee.
Nog steeds ligt er geen uitwerking van de Agenda van Twente.
Rijssen-Holten doet niet mee en nu heeft ook Almelo aangegeven er uit te willen. Ook Oldenzaal staat kritisch in. Wat voor gevolgen heeft dat voor de Agenda van Twente en voor de bijdragen die de gemeente moeten doen?
En als we de Agenda van Twente onderdeel maken van het basispakket, zitten we er ook aan vast en is er geen scheiding meer tussen basispakket en totaalpakket. Of zien we dat niet goed?
Dan wordt voorgesteld bevoegdheden en mandaat ook nog eens een keer te verleggen, zodat onze grip op de zaak nog kleiner wordt. Dat is ook de kritiek van Oldenzaal nl dat de besluitvorming over de Agenda van Twente bij het algemeen bestuur komt.
Het advies in de memo voor het vervolg, te weten om de zaak nu direct op te pakken en door te zetten en het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor aan te grijpen, vinden wij een merkwaardige. Waarom? 
Kortom: Wij gaan hier niet in mee. 
Share our website