verplaatsing supermarkt

Weigering wijziging bestemmingsplan Gronausestraat 150 (Henry Elsjan)
Het raadsvoorstel dat we nu bespreken heeft al veel tijd gekost en er zijn al veel gesprekken gevoerd over deze kwestie. In het voorstel stond duidelijk te lezen
Het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor de verplaatsing van een supermarkt van de Brink naar de Gronausestraat 150 te Losser af te wijzen.
Wij kunnen hier eigenlijk best kort over zijn:
Burgerforum is van mening dat we vast moeten houden aan de detailhandelsvisie die we in oktober 2020 hebben aangenomen.
B&W, de raad, maar ook de centrumondernemers waren toen heel duidelijk: we willen bijdragen aan een kwaliteitsimpuls/ het centrum van Losser, maar dan moet het wel gebeuren binnen het daartoe begrensde kernwinkelgebied.
We zien dan ook liever dat de initiatiefnemer gaat onderzoeken of er op het terrein van de Gronausestraat niet de mogelijkheid is om woningbouw te realiseren voor b.v. starters en senioren. Daar is behoefte aan in Losser.
Voorzitter: Burgerforum stemt met dit voorstel en het mag van onze kant een hamerstuk worden.
Share our website