Verpakkingsafval en de problemen

BURGERFORUM RAADSINFO PMD – VERPAKKINGS AFVAL
 
Op 1 juli 2020 is er een nieuwe overeenkomst gekomen met VerPakkingsKeTen (VKPT) / Nedvang BV. In de raadsinfo is gesteld dat dit voor alle gemeenten hetzelfde is, maar uit de stukken blijkt dat er wel een keuze gemaakt kon worden, nl. voor bronscheiding, nascheiding of het vasthouden aan het ketenregiemodel. Wij weten niet wie die keuze uiteindelijk heeft gemaakt en welke overwegingen daarbij gespeeld hebben (een vraag uit onze artikel 39 brf)? In de nieuwe overeenkomst mogen weliswaar meer soorten verpakkingen bij het verpakkingsafval, maar het maximum van de vervuiling is ook fors naar beneden bijgesteld van 35% naar 15%. En men kon toch weten uit voorliggende onderzoeken dat de oranje containers en vooral de wijkcontainers dik boven die 15% vervuiling zitten!?
 
N.a.v. acties ter verbetering zoals voorloopacties en boetes: Op zich duidelijk, maar het komt ook voor dat anderen in jouw plasticcontainer spullen dumpen. Daar kun je dan niets aan doen want er zit geen slot op, maar je wordt er dan toch voor bestraft. Hoe ziet de wethouder dit? Welk soort boetes worden uitgeschreven en zijn die dan niet aan te vechten? Overigens blijkt dat verpakkingsafval dat in doorzichtige plastic zaken wordt aangeboden veel minder vervuiling heeft.
In de raadsinfo staat verder aangegeven hoeveel containers niet zijn geleegd vanwege de vervuiling. Daar zou het aantal aangeboden containers naast gezet moeten worden om een goed beeld te krijgen. De mensen zullen de spullen toch kwijt willen, is er dan niet het risico dat men het gaat dumpen? Of wegbrengen naar / bijzetten bij de oranje wijkcontainers. Is overigens het vervuilingspercentage van die oranje wijkcontainers bekend?
 
Er heeft 1 challenge plaatsgevonden. Was dat op verzoek van de bewoner?
 
In de raadsinfo staat verder dat het nog te vroeg is om te zeggen of er nav de acties al verbeteringen zijn. Wij denken dat vervuiling een probleem zal blijven. Bovendien gaat het percentage van maximaal 15% vervuiling de komende jaren ook nog terug naar 10%.
 
In de raadsinfo staat ook dat we de komende maanden na overleg met de verpakkingsketen (VKPKT) een groot gedeelte van de vergoeding weer ontvangen omdat nu wel deel-afkeur toegepast kan worden. Het kan blijkbaar dus wel. Volgens de acceptatienormen, waar beide partijen zich aan gecommitteerd hebben, is deelacceptatie mogelijk en moet er dus gesorteerd worden. Waarom is dat in al die maanden dan NIET gebeurd. En waarom krijgen wij dus geen schadevergoeding?
Zou het daarnaast niet goed zijn dat ook vanuit de gemeenten (en 14 mensen zijn aangesloten) op willekeurige momenten meegekeken zou worden bij de beoordeling van het aangeleverde PMD?
Dan staat nog een vraag open t.a.v. aanpassen van de verordening als we nascheiden toch als mogelijkheid willen houden. Dit moet vóór 1 januari 2021 geregeld zijn. De wethouder gaf aan dat hij dit zou navragen, is dat gebeurd en hoe zit het nu?
 
Aanvullend:
Onderzoeken hebben aangetoond dat de systeemkeuze bepalend is voor de kwaliteit. Gemeenten met omgekeerd inzamelen hebben de MINST zuivere afvalstromen. Dit omdat men zich blind staart op zo min mogelijk restafval. Aanbieden van restafval kost de inwoner geld, met als gevolg dat er veel verdwijnt in glasbak, oranje of zelfs groene bak. Laten we zo snel mogelijk overgaan op nascheiding, dat is effectiever en uiteindelijk ook voordeliger. Burgerforum komt nadat we de antwoorden op onze schriftelijke vragen binnen hebben hier op terug.
Share our website