Verordening jeugdhulp en nota inwonersparticipatie

  • Home
  • Nieuws
  • Verordening jeugdhulp en nota inwonersparticipatie
BF  Participatie (Inge Oort)
 
Participatie is een mooi begrip en we juichen dit zeer toe.
Maar wat doen we met de opgehaalde informatie? Komen meningen van inwoners tot hun recht. De praktijk leert dat er soms weinig of niets wordt gedaan met de mening van betrokkenen. In het geval van de aanleg van de Jeu de boules banen in de Lutte zagen we zelfs het tegenovergestelde gebeuren van wat de betrokkenen wilden.
Natuurlijk mag duidelijk zijn dat men niet altijd zijn zin kan krijgen. Maar een kater achteraf kan zorgen voor minder vertrouwen in het participatietraject of zelfs de gemeente.
In het schrijven is sprake van informatie opgehaald middels enquête,  is dat digitaal verspreid? Of heeft deze ook gelegen op de diverse leestafels in de gemeente? Het is immers fijn dat ook inwoners met te weinig internetkennis mee kunnen doen?
Verder is het fijn dat tijdens een dergelijk groot project als Het centrumplan een aanspreekpunt aan de Kerkstraat is ingericht. We horen dat mensen dit waarderen en de laagdrempeligheid zorgt ervoor dat inwoners de gemeente in deze weten te vinden.
 
BF Verordening jeugdhulp (Inge Oort)
De verordening jeugdhulp laat ons maar eens weer zien hoe omvangrijk de taak van de gemeente is Dat een aanvraag vormvrij kan worden ingediend juichen we toe. Het kan bijdragen in het proces om vroeg te signaleren. Mensen die opzien tegen de papierwinkel zullen nu misschien eerder melden.
Het streven naar 1 gezin 1 plan, 1 regisseur lijkt ons van belang evenals de goede samenwerking met andere instanties.
Dat de participatieraad akkoord is gegaan stemt ons tevreden
We hopen met deze verordening voldoende in handen te hebben jeugdzorg in Losser op een adequate manier te doen slagen.
En ook wij kunnen ons vinden in de voorliggende verordening.
Share our website