Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
BURGERFORUM Duidingsbetoog 22 maart 2022
BURGERFORUM kan terugzien op een geweldige verkiezingsuitslag. Met maar liefst 3895 stemmen kwamen we opnieuw als grootste uit de bus (maar liefst 684 stemmen meer dan de vorige keer).
Was de afstand tot het CDA de vorige keer slechts 21, dat is nu aanzienlijk gegroeid tot een verschil van 901 stemmen.
We willen onze kiezers hartelijk bedanken voor hun stem en hun vertrouwen in ons.
We kunnen constateren, dat zowel CDA als de VVD verloren hebben en naast Burgerforum D66 en de PvdA als winnaars uit deze verkiezingen zijn gekomen, waarmee wij hen van harte feliciteren. Burgerforum heeft altijd aangegeven -ook de vorige verkiezingen- recht te willen doen aan de verkiezingsuitslag. Dat is nu niet anders dan de vorige keer. Dat betekent dat we de besprekingen zullen ingaan met als insteek om er uit te komen met de winnaars D66 en de PvdA en daar hebben we alle vertrouwen in.
Inhoudelijk gezien is er veel overlap met álle partijen, maar zowel CDA als de VVD hebben niet alleen verlóren, maar ook vóór de verkiezingen al -en onlangs opnieuw- uitgesproken graag met de huidige coalitie door te willen gaan. Die uitspraak betreuren we. Daarmee hebben ze de grootste partij bij voorbaat al buitengesloten en daarmee ook al onze kiezers. En dat laatste vinden wij heel triest en het schaadt ook het vertrouwen in de politiek. Dat moet niemand willen. Ik ga er van uit dat ik hier een reactie op krijg. Overigens komt de uitspraak -zoals te lezen in de Tubantia-  dat er sprake is van “zoete wraak” niet uit onze mond, dat wil ik heel helder gezegd hebben. Het woord wraak past niet bij ons en hoort niet bij de politiek.
We willen nu zo snel mogelijk de coalitiebesprekingen starten. De heer Hans van Agteren zal informateur zijn. De eerste besprekingen zullen a.s. zaterdag plaatsvinden en daarvoor zijn alle partijen uitgenodigd.
Wij hopen er snel uit te zijn en binnen niet al te lange tijd een coalitieprogramma te kunnen presenteren. Burgerforum is voorstander van een coalitieprogramma waarin de inbreng van iedere partij uiteraard wel heel herkenbaar zal zijn, maar dat niet volledig dichtgetimmerd wordt. Belangrijk voor BF is extra inzet op armoede, woningbouw, overlast en ondermijning.
Wij vinden het ook belangrijk dat er een sterke raad komt die beseft dat ze het hoogste orgaan in de gemeente is en een grote verantwoordelijkheid draagt. Uiteindelijk moeten we het altijd sámen doen in het belang van onze mooie gemeente.
Share our website