Van het gas af?

BURGERFORUM WARMTEVISIE 1 sept 2020 (Inge Oort)
 
Voorlopig standpunt: Burgerforum is van meet af aan duidelijk geweest dat wij niet staan achter plannen waarbij sprake is van gedwongen van het gas af gaan. En dat is ook hier weer aan de orde.
 
Toelichting: Dit is een thema waar we ons in hebben verdiept en ook met veel raadsleden van andere gemeenten in gesprek zijn gegaan. Het grootste gedeelte wist ook niet hoe de plannen te realiseren zijn en dan ook nog binnen de gestelde termijn.
Het is nogal een opgave. We proeven dat er tot dusverre weinig draagvlak voor is. Ook bij de gevolgde procedure tot nu toe zetten wij onze vraagtekens. We denken dat onze inwoners geen idee hebben wat hun boven het hoofd hangt. Ook niet wie onder Losser West vallen. Niemand weet precies wat er staat te gebeuren, maar we nemen al wel vergaande besluiten die ook nog eens veel geld gaan kosten.  
 
Natuurlijk komt er geld in de vorm van subsidie deze kant op, maar hoe, wanneer en hoeveel???? Het Planbureau van de Leefomgeving was duidelijk. De omschakeling zal zo gemiddeld 35.000 euro per woning kosten, terwijl het rendement veel lager is dan eerst ingeschat (50 euro per maand). En deze kosten kunnen niet altijd in een hypotheek meegenomen worden en er zal dus moeten worden geleend. Veel kan ook zelf worden gedaan, maar dan helaas geen subsidie. Waardoor het voor bepaalde groepen wel en voor andere -en dan vooral degenen die niet zo veel te investeren hebben- niet haalbaar is.
 
Ons standpunt is dat we hier niet in mee gaan.
 
Vragen / Discussiepunten
 
• We hebben inmiddels het kaartje ontvangen maar, is het gebied Losser west niet veel te groot om te beginnen. Nemen we daarmee niet teveel hooi op de vork?
 
• En is er voor dit gebied ook geïnventariseerd welke huizen rood, oranje, groen zijn? Is het niet handig dat voor ogen te hebben wanneer je bezig gaat met de uitwerking van de plannen en gesprekken met inwoners?
 
• Wat huurwoningen betreft: Het plaatsen van panelen door de woningbouwvereniging lijkt op een verdienmodel als er ook huurverhoging over moet worden betaald die hoger is dan het rendement.
 
• De volgende stap is dat de gemeente in gesprek gaat met de inwoners, maar wat hebben zij in feite nog te zeggen als toch al vaststaat dat het einddoel moet zijn dat je van het gas af moet?
 
• Wat als ze hier niet aan mee willen werken? Hoe wil het college mensen gaan verplichten van het gas af te gaan?
 
• Is het college bereid te verklaren dat ze niemand zal gaan verplichten om van het gas af te gaan, ook niet als hier wetgeving voor komt waarmee dit wel mogelijk wordt gemaakt?
 
En richting CDA die zich nu bezorgd lijken te maken over verplicht van het gas af moeten gaan. Dit was van tevoren toch al duidelijk. CDA en VVD zitten in het kabinet en zijn gekomen met deze plannen inclusief het optuigen van een wet om dit te verplichten. Ook provinciaal hebben deze partijen JA gezegd tegen deze plannen. En onlangs zelfs ook nog JA tegen de Regionale Energie Strategie, waar dit ook uitgangspunt is. En ook hun coalitieprogramma is extra ambitieus op dit gebied. Hoezo dan deze plotselinge bezorgdheid?
Share our website