Nieuws

uit de Commissie: Afbouw WIW en ID banen (gesubsidieerde banen)


4. Afbouw gesubsidieerde afbouw WIW/ID (Lies ter Haar)

Ik heb grote problemen met dit hele verhaal van de afbouw.

Het gaat hier wel om mensen waarvan de meesten al zo’n 13 jaar op één plek zitten (meesten al vanaf 1998), bijvoorbeeld bij Openbare Werken of het zwembad.

Natuurlijk is in feite al die tijd oneigenlijk gebruik van de gelden, want de bedoeling van de WID en ID banen was ook een opstap naar een echte baan. Maar… de gemeente heeft willens en wetens die situatie laten voortbestaan – al die jaren -en dan een deel van de mensen dan nu op straat zetten vind ik wel heel erg wrang.

Vooral ook omdat de gemeente met haar eigen ambtenaren wel heel erg gek is en de vml. Burgemeester bij het samenwerkingsverhaal met Enschede heeft gezegd, dat hij werkgarantie gaf en niemand zijn baan zou kwijt raken. Maar ook DIT zijn mensen die in dienst zijn van de gemeente.

Misschien goed om de situatie helder krijgen.

Het gaat om 16 WIW-ers, waarvan de 60+ers mogen blijven en dat zijn er 6. Blijven er 10 over, waarvan er 4 in de leegloop zitten die ontslag krijgen. Dan zijn er nog 6 over waarvan 3 bij Openbare Werken van de gemeente, een bij de Werkwijzer (die betrokkene in dienst neemt voor zover ik heb begrepen)  iemand bij Skolo, en iemand bij het zwembad.

Voor de personen die bij Openbare Werken werken is een constructie gevonden waarvan dit besluit 2 jaar opgeschort wordt. Die kunnen dus blijven werken en het geld dat hiervoor nodig is komt uit de algemene reserve.

Maar wát gebeurt er met de andere personen, bijvoorbeeld het Zwembad.

Wat de ID-ers betreft is de situatie wat anders, al heeft men ook hier de situatie laten voortbestaan. Deze mensen zijn officieel in dienst bij een werkgever, met een deel subsidie. Degene die bij Openbare Werken werkt kan voorlopig dus blijven. Maar hoe gaat het met de andere 2?


Share our website