Toeristisch Genootschap

Actieprogramma Recreatie en Toerisme ( Henry Elsjan)
 
We hebben vragen gesteld over het Toeristisch Genootschap Losser.
 
De leden van deze adviesgroep  zijn eind 2020 gestopt met het adviseren van het college. Burgerforum was benieuwd of er bepaalde redenen van het TGL was om tot deze beslissing te komen.
Het antwoord van de wethouder was dat het TGL een aanjager was geweest en dat ze op goede voet uit elkaar zijn gegaan. Het college en TGL keken alleen verschillend tegen bepaalde standpunten aan.
Het budget van € 15.000,-  voor het jaar 2021 blijft gewoon beschikbaar en zal zonder de steun van TGL ingezet worden. 
De rolverdeling is nu zo dat het actieprogramma door de sector zelf moet worden opgepakt en dat de rol van de gemeente faciliterend is in deze. De wethouder benadrukte nog wel dat in bijna alle gevallen, op één na, de adviezen van het TGL zijn gevolgd.
Share our website