Toename goederenvervoer over het spoor

  • Home
  • Nieuws
  • Toename goederenvervoer over het spoor
2. Goederenvervoer per spoor 

Daar het goederenvervoer ook plaatsvindt in onze gemeente zijn we bezorgd over het toenemende goederenvervoer, met name het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op welke wijze wordt onze gemeente geïnformeerd over dit vervoer? Is het mogelijk de controle op dit vervoer gelijk te trekken met het vervoer over de weg?? Bent u bereid zich in te zetten voor strengere regels met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor??

ANTWOORD: Losser heeft als spoorgemeente een zetel bij het Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Goederenvervoer Spoor Oost-NL, alwaar op landsdeel-niveau informatie wordt gedeeld m.b.t. o.a. vervoer van gevaarlijke stoffen. Zowel het eerstvolgende ambtelijke als bestuurlijke overleg staat gepland in Juni 2020. Daarnaast verzorgen zowel Provincie Overijssel als Regio Twente waar nodig informatieverstrekking naar de relevante gemeenten, zo ook Losser.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel over water, spoor als de weg. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over zowel spoor als de weg is o.a. geregeld in de Wet vervoer van gevaarlijke stoffen (WVGS) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs). Of er discrepantie zit tussen het toezicht op vervoer per spoor en weg is vooralsnog niet bekend. Er zal gekeken worden of er verschillen zijn en zo ja, wat deze verschillen zijn.
In Oktober/November 2019 is er namens meerdere Twentse gemeenten een brief verzonden aan het Ministerie om de zorg uit te spreken over de toename van het goederenvervoer per spoor en de controle hierop. In deze brief is onder meer aangedrongen op strengere handhaving van de geldende regels. Gemeente Losser heeft haar steun gegeven aan deze brief. Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen op de voet en vragen we waar nodig in ambtelijke en bestuurlijke overleggen om aandacht hiervoor.
Share our website