Tarieven MST Enschede te hoog hoog

 
Parkeertarieven MST Enschede
Burgerforum Rondvraag Commissie Bestuur en Samenleving (Lies ter Haar)
De 14 Twentse gemeenten werken op meerdere gebieden samen.  En hoewel het parkeerbeleid op zich een zaak van een gemeente zelf is, vinden wij als Burgerforum het toch anders liggen als het gaat om de tarieven die gehanteerd worden voor het parkeren bij een ziekenhuis met streekfunctie. Daarbij gaat het immers om noodzakelijke polikliniekbezoeken, ziekenhuisopname of bezoek aan een daar liggende patiënt.
De tarieven zijn in onze ogen belachelijk hoog. Zou het college in een van haar overleggen met Enschede of in Twents verband dit aan de orde kunnen stellen? Vroeger kon je bij langer verblijf in het ziekenhuis het tarief laten terugzetten naar een basistarief van 2,50 euro en later meen ik 3,00 maximaal. Als je nu je kind in het ziekenhuis hebt liggen en je wilt er bij blijven, ben je 20,80 euro per dag kwijt. Pas na twee weken ziekenhuisverblijf kun je een soort strippenkaart kopen van 13,90 euro voor 5 x parkeren.
 • Het eerste tariefblok (1 uur) kost € 2,60. Vervolgens wordt er in blokken van € 0,20 cent afgerekend.
 • De parkeergarages Stationsplein en Irene hebben een maximum parkeertarief van € 13,- per dag, de parkeergarage H.J. van Heek heeft een maximumtarief van € 20,80 per dag
We willen daarvoor ook de politieke weg bewandelen en zullen met een motie komen en ook daarvoor ook contact zoeken met onze collega’s in de andere gemeenten. Het gaat hier immers om een ziekenhuis met een streekfunctie.
-----------------------------
Wij werden gewezen op deze informatie en willen deze voor de volledigheid aanvullen: Bron MST. De reacties hier weer op maken duidelijk dat de "vertaling" hiervan sterk wisselt en op de afdeling wordt beoordeeld. De dagkaart geldt alleen bij een dagbehandeling, al schijnt iemand via de Van Heek garage bij de bewaking ook iets geregeld te hebben. Daarnaast de melding dat de strippenkaart van 13,90 voor 5 dagen pas verstrekt wordt ná 2 weken ziekenhuisopname.
 
Is er ook een parkeerregeling mogelijk?

Voor bezoekers en patiënten die tot 2.5 uur parkeren is het parkeren niet duurder dan nu het geval is. We weten uit ervaring dat de meeste bezoekers niet langer parkeren dan 2.5 uur omdat zij veelal voor een afspraak op een poli komen of omdat zij op bezoek gaan bij een patiënt.

Voor uitzonderlijke gevallen biedt MST een tweetal kortingsmogelijkheden:

1 MST VAST (strippenkaartmodel) à €13,-
Met dit abonnement kunt u maximaal 5x parkeren binnen een periode van 2 weken. Verlenging (binnen de geldigheidsduur van 2 weken) behoort tot de mogelijkheden. De parkeerkaart die u ontvangt bij de inrit van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet. Het parkeersysteem van de Van Heekgarage herkent deze als een strippenkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw strippenkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.

2 MST MAX (dagkaartmodel) à €6,-
Dit is een uitrijkaart met een vastgestelde datum. U kunt met die kaart op die vastgestelde datum onbeperkt in- en uitrijden. De parkeerkaart die u ontvangt bij het inrijden van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet waarna het parkeersysteem van de Van Heekgarage deze herkent als een dagkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw dagkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.

 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een parkeerregeling?

  MST geeft korting aan parkeerders als wordt voldaan aan onderstaande kenmerken:

  MST VAST (Strippenkaart)
  U bent patiënt van MST en komt met eigen vervoer. U komt vaker dan twee keer per week op bezoek over een periode langer dan twee weken. Op de verpleegafdeling of polikliniek waar u verblijft, bekijken medewerkers of u aan deze voorwaarden voldoet en voor deze korting in aanmerking komt. U kunt daar vragen naar de parkeermogelijkheden voor u.

  MST MAX (Dagkaart)
  U bent patiënt van MST en komt met eigen vervoer en u komt voor een ééndaagse behandeling. Op de afdeling waar u die dag wordt behandeld bekijken medewerkers of u aan de voorwaarden voldoet en voor een korting in aanmerking komt.

 • Hoe werkt de MST-MAX dagkaart?

  1 U rijdt de parkeergarage in en trekt een parkeerkaart bij het inrijden.

  2 Bij de afdeling waar u wordt behandeld, bekijken medewerkers of u voor een korting in aanmerking komt. Neem uw inrijkaart, afspraakbrief en legitimatiebewijs mee. U krijgt dan een ingevulde aanvraagbon mee.

  3 U neemt uw aanvraagbon en uw parkeerkaart mee naar de receptie in de Centrale Hal van het ziekenhuis. De parkeerkaart wordt voor u omgezet naar het gewenste abonnement.

  4 U krijgt uw parkeerkaart terug. U betaalt vervolgens het voor u geldende tarief bij de betaalautomaat van de parkeergarage.

  5 U kunt nu met deze kaart uitrijden. Bij een MST-MAX dagkaart abonnement kunt u op de datum van uitgifte onbeperkt in –en uitrijden.

 • Hoe werkt de MST-VAST strippenkaart?

  1 U rijdt de parkeergarage in en trekt een parkeerkaart bij het inrijden.

  2 Bij de afdeling waar u wordt behandeld, bekijken medewerkers of u voor een korting in aanmerking komt. Neem uw parkeerkaart,afspraakbrief en legitimatiebewijs mee. U krijgt dan een ingevulde

  aanvraagbon mee.

  3 U neemt uw aanvraagbon en uw parkeerkaart mee naar de receptie in de Centrale Hal van het ziekenhuis. De parkeerkaart wordt voor u omgezet naar het goedgekeurde abonnement.

  4 U krijgt uw parkeerkaart terug. U betaalt vervolgens het voor u geldende tarief bij de betaalautomaat van de parkeergarage.

  5 U kunt nu met deze kaart uitrijden. Bij een MST-VAST Strippenkaart kunt u nog vier keer op dezelfde kaart in- en uitrijden binnen een periode van twee weken.

 • Waar vraagt u kortingen aan?

  Een aanvraag voor deze kortingen kunt u alleen opvragen bij de balies waar u (poli)klinisch behandeld wordt. U dient wel de parkeerkaart, afspraakbrief en een legitimatie te kunnen laten zien. Bij de diverse balies krijgt u een nadere uitleg over de werking en de voorwaarden.

Share our website