Nieuws

Subsidies voor verenigingen en geluidsnorm Brueghel


Vraag 2
In de krant konden wij een artikel lezen over een mooie pot aan subsidiegeld waarop sportverenigingen een beroep kunnen doen. Onze vraag hierover is:
  • Is dit voldoende bekend onder de sportverenigingen met name de kleinere?
  • Is het mogelijk  dit middels een berichtje  toe te voegen in de berichtgeving in de weekkrant om dit onder de aandacht te brengen .
 
Antwoord
Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 152 miljoen in 2019) en amateursportorganisaties (€ 87 miljoen in 2019). In de Staatscourant van 20 juli is de compensatieregeling voor gemeenten en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties gepubliceerd.
 
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 
Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:
• het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, en
• de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid.
Enkele Losserse sportverenigingen zijn al geïnformeerd over bovenstaande subsidieregeling. Gelet op het feit dat subsidieaanvragen van sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) en onduidelijk is in hoeverre sportverenigingen door de eigen sportbond zijn geïnformeerd, zal de gemeente op 11 oktober in het kader van verenigingsondersteuning een informatiebijeenkomst organiseren voor sportverenigingen/beheerstichtingen. Hier wordt door onze belastingadviseur een presentatie gegeven over btw en sport. Afhankelijk van de reacties wordt dan bekeken in hoeverre sportverenigingen verder ondersteund kunnen worden.
 
Share our website