Stec Rapport en supermarkt op Aloysiuslocatie

  • Home
  • Nieuws
  • Stec Rapport en supermarkt op Aloysiuslocatie
Burgerforum over Raadsinfo / STEC Rapport / Aloysiuslocatie (Lies ter Haar)
 
Ten aanzien van dit onderwerp kan kortweg gezegd worden: Oude wijn in een nieuwe zak. Alleen is het nu niet Plus supermarkt meer maar Jumbo, verder is zelfs de schetstekening vrijwel gelijk.
 
In het STEC rapport staan best een aantal zinnige dingen, maar de insteek was het inpassen van een supermarkt op de Aloysiuslocatie en dat is er –helaas- ook uit gekomen.
 
De raad heeft in het verleden 2 moties ingediend:
1) dat voor 1 juni met een definitief voorstel gekomen moest worden en
2) dat we zuinig moeten zijn op onze karakteristieke panden  die bijdragen aan het authentieke karakter en de sloop daarvan moeten voorkomen.
 
Ad 1) Wat er nu ligt is geen definitief voorstel, dat zou dan over een half jaar moeten komen. Het is alleen een richting.
En ad 2) betekent het de sloop van de Aloysiusschool. Geen inpassing op welke wijze dan ook. Daarmee zou opnieuw een karakteristiek gebouw in Losser verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de ziel uit het centrum, er is al zoveel gesloopt.  En we hebben al een kapitale fout gemaakt met De Brink, een centrum naast het centrum.
 
Goed in het plan is wel dat het voormalige postkantoor in de plannen betrokken wordt en gesloopt met een bredere ingang richting Brink, dat is een verbetering. Maar verder betekent het ook opnieuw extra leegstand, zolang er geen concrete invulling voor de huidige winkelruimte van de Jumbo is. Zoals de voormalige Plus ook nog steeds leeg staat.
 
Het gecijfer met verkoopvloeroppervlak/winkelruimte zegt ons weinig en is vooral bedoeld om de supermarkt mogelijk te maken. Een concept plan in de Kerkstraat (voormalige pand van Holst) was inderdaad met winkelruimte onder en appartementen boven en dat worden nu alleen appartementen –en daar zijn we heel blij mee- maar Gronausestraat 4 en 6?? Het ene was een winkel, het andere ons oude postkantoor. Overigens hebben daar de laatste jaren al mensen gewoond, dus eigenlijk mocht dat niet begrijp ik nu?!

En in hoeverre belemmert de slachterij tussen die panden en de Aloysiuslocatie nog de plannen?
Share our website